Advent 1. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 2,1-5)

Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemről: Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól:

„Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk.

Mert Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.”

Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.

Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 13,11-14)

Testvéreim!

Ismeritek az időt: Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 24,37-44)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap, advent első vasárnapja, a szentmisék keretében megáldjuk az adventi koszorúkat.
 • Most vasárnap 17 órakor a piliscsabai templomban tartjuk a városi adventi koncertet, amire szeretettel hívunk benneteket.
 • Hétfőtől kezdődnek a roraték reggel 6 órako. Piliscsabán hétfőn (orgonás) és pénteken (népénekes); Klotildligeten kedden (gitáros), szerdán (gyertyafényes) és csürtörtökön (népénekes). 
 • Piliscsabán a roraték után nem lesznek agapé (a plébániai kályhaépítés miatt). Klotildligeten a roraték után lesz agapé, amennyiben vannak, akik vállalják annak megtartását, erre jelentkezni a táblázatban, vagy Paczolay Balázsnál tudtok.
 • hétköznapi esti misék ebben az időszakban nem lesznek megtartva.
 • Adventi vasárnapokon a 11 órás piliscsabai szentmisék után teázást tartunk a templom előtt, aki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, Takács Gábornak jelezze. Ezen a vasárnapon is szeretettel várunk benneteket az adventi első teázásra!
 • Pénteken, elsőpéntek, 19–22 óra között a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Jövő vasárnap a Klotildligeten, a 9-es szentmisében lesz a missziós gyermekek avatása.
 • Klotildligeten jövő vasárnap délelőtt a sarokteremben kézműves termékek jótékonysági vására lesz a Tatai Szent Gergely Otthon javára.
 • Az új egyházi évtől a Magyar Katolikus Egyházban új misekönyvet használunk, lesz némi változtatás, amit majd jelezni fogok.
 • November 29 és december 10 között Szent Janka kiállítás lesz Piliscsabán, részeletek a honlapon.
 • A csabai templomban is lehetőség van a szentmiséken az olvasmányok és a könyörgés felolvasására, akik szívesen vállalnának ilyen szolgálatot, kérem, hogy Tarsoly Sára ministránsvezetőnél jelentkezzenek.
Imaszándék: a békéért