Advent 1. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8)

Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik.

Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,3-9)

Testvéreim!

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 13,33-37)

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.

Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Adventben hétköznapokon roratekat, azaz hajlani szentmiséket tartunk. A szentmisék 6 órakor kezdődnek.
  Klotildligeten a roraték után agapék is lesznek (összesen 9 alkalom), aminek a tartására Paczolay Balázsnál (gondnok) tudtok jelentkezni.
  • hétfő: Piliscsaba, orgonás.
  • kedd: Klotildliget, latin nyelvű.
  • szerda. Klotildliget, gyertyafényes.
  • csütörtök: Klotildliget, gitáros
  • péntek: Piliscsaba, népénekes
 • latin mise melletti döntés megértéséhez néhány szempont:
  • A szentmise hivatalos nyelve a mai napig a latin, a népnyelv engedmény.
  • A Rómával, és a Világegyházzal való egységet jobban kifejezi.
  • A Hagyomány folytonosságát jobban megjeleníti.
  • Mindezek miatt (amennyiben a megértés megvalósul), a Misztérium átélését jobban elősegítheti.
  • Tehát a latin nyelvű szentmise nem jelent nosztalgiázást, sem konzervativizmust (amelyek amúgy sem fedik teljesen a katolikus megközelítést).
  • A latin mise, a zsinat utáni megújított formában lesz, nem a trienti formában. A szentmise szövege és az énekek nagyrésze latinul lesz, az olvasmányok, a prédikáció, és a többi ének magyarul.
  • A megértést és a bekapcsolódást elősegítendő: a padokon megtaláljátok majd a hívek válaszait latin és magyar nyelven, valamint a válaszszövegek kivetítésén is dolgozunk.
 • Kedden 19 órakor a Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Pénteken 19 órakor a Klotildligeten a templomban adventi gitáros imaest lesz.
 • Az adventi vasárnapokon
  • Klotildligeten a 9-es szentmise előtt 8:30-tól zsolozsmát énekelünk;
  • Piliscsabán a 11-es szentmiséket követően, a templom előtti téren pedig teázást szervezünk a számotokra.
 • Jövő vasárnap 16 órakor a Klotildligeten a templomban adventi, jótékonysági koncertet szervezünk. Az előadó az Albinoni zenekar lesz, a belépés díjtalan, az adományokat egy rászoruló édasanyának juttatjuk el.
 • December 14 és 22 között László atya és Szabolcs atya naponta több órányi adventi gyónási lehetőséget biztosít a számotokra. Jelentkezni a kívánt időpontra, a szokásos módon, a honlapon keresztül tudtok. Kérjük, hogy segítsetek egymásnak a jelentkezésben.
 • December 17-ig, mindhárom sekrestyénkben tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók javára.
 • A klotildligeti szociális munkacsoport tagjai heti rendszerességgel látogatják a piliscsabai IRMÁK idősek otthonának lakóit. Aki érez magában kedvet és szívesen bekapcsolódna ebbe a szolgálatba, szeretettel várjuk. Jelentkezni Gáspár Csabánál lehet a templomi hirdetőtáblán olvasható elérhetőségen.
Imaszándék: az advent átéléséért