Advent 2. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 11,1-10)

Azon a napon:

Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.

Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt.

Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.

Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 15,4-9)

Testvéreim!

Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!

Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van:

Ezért magasztallak téged a pogányok között, és dicsérem dallal a nevedet!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 3,1-12)

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!”

Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta:

A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!

János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!

Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Az új egyházi évtől a Magyar Katolikus Egyházban új misekönyvet használunk, a változtatások kivetítve (Klotildliget), illetve a padokon elhelyezve (Piliscsaba, Pilisjászfalu) követhetőek.
 • Adventben hétköznap reggel 6 órakor roratékat tartunk. Klotildligeten a roraték után lesz agapé, amennyiben vannak, akik vállalják annak megtartását, erre jelentkezni a táblázatban, vagy Paczolay Balázsnál tudtok.
 • Adventi vasárnapokon a 11 órás piliscsabai szentmisék után teázást tartunk a templom előtt, aki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, Takács Gábornak jelezze. Ezen a vasárnapon is szeretettel várunk benneteket az adventi teázásra!
 • Szent Janka kiállítás vasárnap estig a klotildligeti templomban és a hátsó kápolnában látható, majd vándorol tovább a Páduai iskolába és a piliscsabai templomba.
 • Kedden 19 órától a klotildligeti plébánián folytatjuk a felnőtt katekézist.
 • Pénteken 19 órától a klotildligeti templomban adventi gitáros imaestet tartunk.
 • Szombaton délelőtt a klotildligeti plébánián adventi lelkinap lesz, jelentkezni Náray-Szabó Marcinál tudtok.
 • A héten a listára és a honlapra is felkerülnek a karácsonyi gyónási időpontok. December 15. és 22. között Száraz László atya és Szabolcs atya sok órányi gyónási időpontot adtak meg. Föliratkozni az adott időpontra a linken vagy a honlapon keresztül tudtok.
 • Aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását, kérjük karácsonyig tegye meg.
 • Január 12-én, csütörtökön, 19 órakor a klotildligeti plébánián indul az Alpha kurzus, a részleteket a listára megírtuk, kérlek hívjátok meg erre kereső ismerőseiteket, és vállaljatok egy-egy vacsora készítést. Hátulra elhelyeztük a meghívó és a segítőknek szánt szórólapokat.
 • Február 4-én, szombaton, 19 órakor a klotildligeti plébánián indul a bérmálkozási fölkészítő, a bérmálkozás pedig jövő ősszel lesz, aki szeretne bérmálkozni ezen az alkalmon már a bérmaszülőjével együtt jelenjen meg.
 • Február elején indul a csoportos házassági fölkészítő, január elejéig lehet jelentkezni rá.
 • A klotildligeti 9-es szentmise után a sarokteremben kézműves termékek jótékonysági vására lesz a Tatai Szent Gergely Otthon javára.
Imaszándék: a békéért