Advent 4. vasárnapja

Olvasmány Mikeás próféta könyvéből (Mik 5,1-4a)

Ezt mondja az Úr:

Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék.

Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 10,5-10)

Testvéreim!

Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik:

Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.

Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 1,39-45)

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap a 9-es klotildligeti szentmise után 10 órakor rövid népzenei koncert lesz, amivel a cipősdobozok külhonba juttatására gyűjtenek.
  • Szintén most vasárnap 14 órakor a Kálvária alatti téren ökumenikus gyertyagyújtást és ismerkedést tartunk a roma testvéreinkkel együtt, amire szeretettel hívunk benneteket.
  • Most vasárnap 10 óráig gyűjtjük még a cipősdobozokat, estig pedig a tartósélelmiszereket. Akik még nem tették meg, kérjük, hogy Karácsonyig fizessék be az egyházi hozzájárulásukat.
  • Hétfőtől csütörtökig még roraté szentmisék vannak, amiknek a menetrendje már ismert.
  • Szerdáig minden nap Száraz László atyával több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk a számotokra, az adott időpontra a neveteket a honlapon tudjátok beírni, éljetek a lehetőséggel. December 23-án és 24-én már nem lesz gyóntatás.
  • Pénteken, karácsony vigíliáján, a következő a ünnepi menetrendet: Piliscsabán a templomban, Pilisjászfalun az óvoda előtti téren, 16 órakor pásztorjátékot, Klotildligeten 16 órakor grecciot (pásztorjátékot és szentmisét) tartunk. Pilisjászfalun 22 órakor, Piliscsabán 24 órakor lesz az éjféli szentmise.
  • Szombaton, karácsony napján, Klotildigeten 9, Piliscsabán 11, és Pilisjászfalun 17 órakor tartjuk az ünnepi szentmiséket. 
  • Vasárnap, Szent Család vasárnapján, a szokásos vasárnapi miserend lesz, a szentmisék után pedig borszentelést tartunk.