Advent 4. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 7,10-14)

Azokban a napokban:

Így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.” De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.” Erre Izajás próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 1,1-7)

Testvéreim!

Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket!

Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 1,18-24)

Jézus Krisztus születése így történt:

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.”

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:

Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Hétfőtől péntekig még roratékat tartunk, a már ismert menetrend szerint. Ezúttal a csütörtöki és pénteki is gyertyafényes lesz.
 • Kedden 19 órakor a ligeti plébánián felnőtt katekézist tartunk. 
 • Szerdán, 21-e lévén, az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Csütörtökig minden nap Szabolcs atya Száraz László atyával több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk a számotokra, az adott időpontra a neveteket a honlapon tudjátok beírni, éljetek a lehetőséggel, ha maradt még szabad időpont. December 23-án és 24-én már nem lesz gyóntatás.
 • Szombaton, karácsony vigíliáján, a következő az ünnepi menetrend:
  • 15:30 óra: pásztorjáték Piliscsabán
  • 16 óra: greccio és kájoni szentmise Klotildligeten
  • 16 óra: pásztorjáték Pilisjászfalun
  • 22 óra: szentmise Pilisjászfalun
  • 24 óra: éjféli szentmise Piliscsabán
   utána trombitaszó és forralt bor a templom előtti téren.
 • Vasárnap, karácsony napján:
  • 9 óra: szentmise és borszentelés Klotildligeten
  • 11 óra: szentmise és borszentelés Piliscsabán
  • 17 óra: szentmise és borszentelés Pilisjászfalun
  • 19 órakor nincs szentmise
 • Hétfőn, karácsony másnapján, 11 órakor szentmise Piliscsabán.
 • December 22-ig a sekrestyéinkben tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók javára.
 • Most vasárnap Piliscsabán a 11 órás csabai szentmise után teázásra hívunk a templom előtti téren.
 • Most vasárnap Pilisjászfalun a 17-es mise után közös gyertyagyújtás lesz a faluval, majd koncert a kápolnában, végül agapé a kápolna előtti téren.
Imaszándék: a karácsony átéléséért