Évközi 10. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 3,9-15)

Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?”

Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.”

De az Úristen így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.”

Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó rászedett, azért ettem.”

Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 4,13-5,1)

Testvéreim! Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk.

Tudjuk ugyanis, hogy. aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.

Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét az szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. „Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 3,20-35)

Abban az időben:

Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.

Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”

Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.

Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”

Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: „Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.”

Ő így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: „Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap tartjuk a Klotildligeti templom búcsúját.
 • Csütörtökön Klotildligeten a szentmise 17:30-kor fog kezdődni, mert az lesz egyben a Szent László óvodások Te Deum-a is.
 • Szombaton 15 óra és 17:30 között nyugdíjas teaház lesz. Jó idő esetén a Kisgulyánál, rossz idő esetén Klotildligeten a plébánián.
 • Jövő vasárnap lesz még Klotildligeten esti 7-es szentmise, utána június 23-tól a nyár végéig nem lesz.
 • A Szentségi kápolnát most vasárnaptól éjszakára is megnyitjuk – eddig 5–24 óra között volt nyitva –, ezzel egy örökimádó kápolnát hozva létre.
 • Június 21-én, pénteken, 20 órakor taizéi imaest lesz az Egyházközségi nővérek kápolnájában.
 • Arra hívlak Benneteket, hogy tegyünk közösen a háború megszűnéséért és a békéért:
  • minden hétvégi szentmise végén közösen elimádkozzuk az Egység imáját;
  • minden szerdán 18 órakor rózsafüzért imádkozunk az Egyházközségi Nővérek kertjében lévő Mária szobornál,
  • első-szombatokon a szentmise után 19 órakor Piliscsabán a templomban elimádkozzuk a rózsafüzért;
  • a pénteki napokon egyénileg ugyanakkor lélekben közösen, vállaljunk böjtöt a békéért.
 • Hálásan köszönjük az új orgonára felajánlott adományaitokat, eddig 1,5 millió Ft gyűlt össze. Kérjük, aki még teheti, támogassa az orgona megvásárlását, ami kb. 7 millió Ft-ba fog kerülni.
Imaszándék: a békéért