Évközi 11. vasárnap

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből (Ez 17,22-24)

Ezt mondja az Úr, az Isten: „Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas.

S akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát; én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 5,6-10)

Testvéreim!

Bizalom tölt el minket, s nem feledkezünk meg arról, hogy míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 4,26-34)

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”

Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap van még esti 7-es szentmise Klotildigeten, utána június 23-tól viszont nyár végéig nem lesz. Szeptemberig a misekuckó is szünetel.
 • Hétfőtől vasárnapig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, a hétköznapi szentmisék helyett igeliturgiák lesznek, a hétvégi szentmiséken Kapisztrán ferences atya fogja helyettesíteni.
 • Kedden 19 órától Klotildligeten felnőtt katekézist tartunk. Ezzel végére érünk a Katekizmusnak, és véget ér a két éve tartott katekézis. Nagyon köszönöm Almássy András munkáját, akivel felváltva tartottuk ezeket az alkalmakat. Jövőre is készülünk a számotokra plusz szellemi programlehetőséggel, ez még szervezés alatt van.
 • Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővéreknél taizé imaóra lesz.
 • A Szentségi Kápolna 5–24 óra között volt nyitva, viszont az előző vasárnaptól az éjszakákra is megnyitottuk, ezzel egy örökimádó kápolnát hozva létre. 
 • A Szentségi kápolnát éjszakára is megnyitottuk – eddig 5–24 óra között volt nyitva –, ezzel egy örökimádó kápolnát hozva létre.
 • Arra hívlak Benneteket, hogy tegyünk közösen a háború megszűnéséért és a békéért:
  • minden hétvégi szentmise végén közösen elimádkozzuk az Egység imáját;
  • minden szerdán 18 órakor rózsafüzért imádkozunk az Egyházközségi Nővérek kertjében lévő Mária szobornál,
  • első-szombatokon a szentmise után 19 órakor Piliscsabán a templomban elimádkozzuk a rózsafüzért;
  • a pénteki napokon egyénileg ugyanakkor lélekben közösen, vállaljunk böjtöt a békéért.
 • Hálásan köszönjük az új orgonára felajánlott adományaitokat, eddig 1,5 millió Ft gyűlt össze. Kérjük, aki még teheti, támogassa az orgona megvásárlását, ami kb. 7 millió Ft-ba fog kerülni.

Imaszándék:
 a békéért