Évközi 2. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 62,1-5)

Így szól az Úr:

Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.

Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.

Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak” hanem így neveznek: „Gyönyörűségem”, és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 12,4-11)

Testvéreim!

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.

A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.

Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 2,1-11)

Abban az időben:

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.

Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”

Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, három alkalom lesz a három felekezetnél, az elsőt most vasárnap tartjuk 15:30-kor a református templomban, ami után egy kis koncert is lesz.
  • Csütörtökön 18 órakor a klotildligeti katolikus templomban lesz az ökumenikus imahét második alkalma, ami után egy kis teázásra és beszélgetésre is lesz lehetőség az árkádok alatt.
  • Pénteken, január 21-én, 20-tól 24 óráig szentségimádás lesz az Egyházközségi Nővérek kápolnájában hivatásokért.
  • Péntekenként 18:45-ös kezdéssel esti zsolozsma lesz az Egyházközségi Nővéreknél, mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne együtt zsolozsmázni.
  • Jövő vasárnap 15:30-kor az evangélikus templomban tartjuk az ökumenikus imahét harmadik alkalmát, ami előtt 14 órás kezdéssel a református templomtól ökumenikus harangtúra indul a gyermekek és családok számára, melynek keretében a megtekintjük a három felekezet templomát, és mindegyik helyen egy kis koncertet hallgathatunk meg, a túra 15:30-kor az evangélikus templomnál ér véget.
  • Ismét Alpha Kurzus indítunk Piliscsabán: az Alpha egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az életről, a másokkal való kapcsolatainkról. Mindezt könnyed vacsora, interaktív filmvetítések, őszinte beszélgetések keretében, amire szeretettel várjuk a keresőket, nem hívőket és kétkedőket egyaránt. Az Alpha 10 egymást követő csütörtök esti alkalomból és egy hétvégéből áll, az első találkozás január 27-én 19 órakor lesz a ligeti plébánián, jelentkezni Rábai Boginál lehet az alábbi emailcímen: rabai.boglarka@hotmail.com, illetve telefonszámon: +36 30 792-9896. Hátulra szórólapokat is elhelyeztünk, amiket magatokkal tudtok vinni. Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, és ajánljátok nekik az Alphát! Kérjük, hogy a missziót támogassátok úgy is, hogy elvállaljátok a vacsorák elkészítését. Ezeket a vállalásokat is kérlek, hogy a Boginak jelezzétek. Köszönjük előre is!