Évközi 2. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 49,3.5-6)

Az Úr így szólt hozzám: „A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!”

Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává lett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm.

És mondotta: „Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,1-3)

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1,29-34)

Abban az időben:

Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”

János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, jövő vasárnap 15:30-kor az evangélikus templomban, csütörtökön 18-kor Klotildligeten a katolikus templomban (szentmise idejében), majd jövő vasárnap 15:30-kor a református templomban lesznek a közös alkalmak. Az egyes imaalkalmak után agapék is leszenk. A jövő vasárnapi alkalom előtt, 14:30-as kezdéssel, az evangélikus templomtól indulva, templomlátogatást és éneklést tartunk a családok és gyermekek számára, a túra a református templomnál ér véget.
  • A héten kezdődik az Alpha-kurzus 10 új érdeklődővel, a kurzusra még egy hétig lehet jelentkezni. Van még néhány vacsora, ami elkészítőre vár, aki vállalná, kérem Rábai Bogit keresse.
  • Kedden 19 órakor a ligeti plébánián felnőtt katekézis tartunk.
  • A pénteki szentmise egyben szlovák mise (énekek, Miatyánk) is lesz.
  • A szombati előesti szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Szombaton, 21-én, 20 órától éjfélig szentségimádás lesz az Egyházközségi Nővérek kápolnájában hivatásokért.
  • A Klotildligeti Plébánia Szociális Munkacsoportja Nyugdíjas teaházat szervez. Az első alkalom szombaton 15 órától 17 óráig lesz Klotildligeten a plébánia közösségi termében, témája: Kamarazene és ismerkedés. Minden nyugdíjas testvérünket szeretettel várják
  • bérmálkozási fölkészítő első alkalma február 4-én, szombaton, 19 órakor lesz Klotildligeten a plébánián, kérem, hogy erre már a bérmaszülőddel gyere el.
  • CSATA, azaz a családos táborunk június 30. (péntek) – július 4. (kedd) között Németkéren lesz megtartva.
  • A Klotildligeten a plébánia altemplomában az urnás helyek és a sírhelyek árait az infláció mértékének megfelelően emeltük, a megváltás 25 évre szól, aminek számlálása csak a halálesetet követően kezdődik. Áraink a honlapunkon megtalálhatóak.
Imaszándék: az új évért