Évközi 23. vasárnap

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből (Ez 33,7-10)

Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: „Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 13,8-10)

Testvéreim!

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd”, és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 18,15-20)

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:

„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap Piliscsabán a 11-es szentmisében ünnepeljük a templom búcsúját.
  • Kedden 19 órától a Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Csütörtökön 14 órakor Klotildligeten a templomban a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete tart szentmisét, amit követően megkoszorúzzák Légányi Norbert emléktábláját.
  • Pénteken a szentmise egyben szlovák mise is lesz.
  • Pénteken 20 órakor az új evangélikus templomban taizé imaóra lesz.
  • Jövő szombaton és vasárnap egyházmegyei zarándoklat lesz Bodajkra, részletek az egyházmegye honlapján.
  • Jövő vasárnap 10 órától Klotildligeten a plébánián a cserkészek toborzást tartanak, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten 14:30-kor regnum szentmise és évkezdés lesz, a szentmisét Babos Áron atya fogja tartani.
  • Hétfőnként 6 órától Klotildligeten a templomban, az idei tanévben is, a férfiak számára reggeli zsolozsmát tartunk. Jelentkezni nem szükséges, de zsolozsmáskönyvet vagy applikációt hozzatok magatokkal.
  • Szeptembertől új, ifjúsági közösséget indítunk Klotildligeten a plébánián. Piliscsaba és Pilisjászfalu minden szegletéből várjuk a 16 és 30 év közötti fiatalokat. A közösségi alkalmakat 2 hetente péntek esténként tartjuk 18:45-től 21:30-ig. Az első szeptember 22-én lesz, melynek témája: létezhet-e csak egy igaz vallás? Ezt az alkalmat Szabolcs atya és ifj. Bazsinka József tartja. Részletek a honlapon valamint a listákra kiküldött levelekben. Kérjük, hogy előzetesen Krasznai Gyöngyinél jelentkezzetek: krasznai.gyongyi.pcs@gmail.com+36(30)4101175
Imaszándék: a tanévkezdésért