Évközi 25. vasárnap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 2,12.17-20)

A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Jakab leveléből (Jak 3,16–4,3)

Szeretteim!
Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 9,30-37)

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.

Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap a 11-es szentmise keretében tartjuk a piliscsabai templom búcsúját.
 • Kedden, a 18 órás szentmise 17:30-kor fog kezdődni, és az lesz egyben a Szent László óvodásainak a Veni Sante-ja is. Ugyancsak kedden, 21-én, 20 órától éjfélig az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
 • A szlovák közösség megkeresése, és a testületek döntése alapján minden hónap második szombat esti szentmiséje szlovák szentmise is lesz (az énekek és a Miatyánk van szlovákul). A regnumi szentmisék továbbra is maradnak minden hónap harmadik szombatján.
 • A megkérdezésetek és sokatok visszajelzése alapján ebben a tanévben imaszemináriumot indítok. Minden hónapban egy-egy imaformáról tartok majd előadást, a részleteket megírtam a listára, illetve az egyes alkalmakat a hirdetésekben is fogom majd jelezni.
 • piliscsabai és klotildligeti templomainkban elkezdtük megújítani a ministrálást.
  • piliscsabai templomban új ministránsvezető lett Tarsoly Sára személyében. Gálffy Miklósnak, eddigi ministránsvezetőnek, szívből köszönjük lelkiismeretes és közösségszervező munkáját. Már több gyermek is jelentkezett ministrálni, a továbbiakban is szeretettel hívjuk és várjuk az új ministránsokat.
  • klotildligeti templomban a klotildligeti testület döntéseket hozott a megújítás érdekében. Az új ministránsvezető Orbán András lett, az eddigi ministránsvezetőnek Kassay Tamásnak, köszönjük a munkáját, aki viszont mentorként továbbra is ott marad majd az új ministránsvezető mellett.
   A ministrálás felső korhatárát 30 életévben határoztuk meg, illetve az áldoztatókat megkértük, hogy a szentmisén a padokban vegyenek részt, és csak az áldoztatásra jöjjenek a szentélybe. Így az újonnan csatlakozó ministránsoknak van tere és lehetősége a kibontakozásra. Jelentkezni a listára kiküldött linken, illetve a sekrestyében tudtok.
   Az első próba az újonnan jelentkezőknek október 3-án, vasárnap a 9-es mise után lesz, ami alatt a szülőknek egy kis tájékoztatót tartok az első közösségi teremben.