Évközi 25. vasárnap

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből (Ám 8,4-7)

Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket! Azt mondjátok: „Mikor múlik el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját.” Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége: „Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből (1Tim 2,1-8)

Szeretett Fiam!

Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.

Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek – igazat mondok, nem hazudom –, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 16,1-13)

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.«

Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.«

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.

Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak:

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • keddi szentmise 18 óra helyett 17:30-kor fog kezdődni, és ez lesz egyben a Szent László óvodások Veni Sancte-ja is.
  • Kedden 19 órakor a klotildligeti templomban az alphások tartanak szentségimádós, zenés, közbenjárós imaestet, amire mindenkit szeretettel hívnak.
  • Szerdán 20-tól 24 óráig az Egyházközségi nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmise után áldjuk meg a felújított hátsó kápolnát, majd egy koncertet tartunk a templomban, hálából a sikeres felújításért, és annak befejeződésért. Az előkert kialakítása még folytatódik.

  • háborús gyűjtésre 2,2 millió forint gyűlt össze, amiből már 2 millió forintot a rászorulókra fordítottunk. A pontos elszámolást a listákra küldtem ki. Köszönjük az adományaitokat.
  • Elindítjuk a Missziós Gyermekek Társaságát, aminek a lényege, hogy gyermekek segítenek gyermekeknek kis imával és kis áldozattal. Érdeklődni Tóthné Müller Andreánál vagy György-Deák Panninál tudtok.
  • Kiadványunkat a klotildligeti templomról a kiadványunkat újranyomtuk, illetve az Eucharisztikus Kongresszusról is készült egy egyháztörténeti visszatekintés. Mindkettő ingyenesen elvihető a templom hátuljából.
Imaszándék: a békéért