Évközi 25. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 55,6-9)

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.

Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.

Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 1,20a-24.27a)

Testvéreim!

Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.

Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!

Ez az Isten igéje.

Evengélium Szent Máté könyvéből (Mt 20,1-16a)

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!”

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!” Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink

Az Egyházközségi Nővérek a férfiak buzgósága láttán, kedd reggelente 7:45-ös kezdéssel a kápolnájukban a nők számára hirdetnek közös zsolozsma imádságot. Minden imádságra vágyót szeretettel várnak.

Kedden 19 órakor Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.

Csütörtökön a szentmise a lelki adoptálókért, adoptáltakért és a családok megerősítésért lesz.

Jövő szombaton folytatódik a nyugdíjas teaház Klotildligeten a plébánián. A találkozón fényképes beszámoló lesz a nyárról, illetve az új evangélikus templom kerül megtekintésre. Fényképeket és némi gyümölcsöt szeretettel fogadnak. Minden érdeklődöt örömmel várnak.

Jövő vasárnap szeretettel várjuk a ministrálni vágyókat egy kis betanításra. Klotildligeten a templomban a 9-es szentmise, Piliscsabán a templomban a 11-es szentmise után lesz a próba.

Jövő vasárnap 16 órától Klotildligeten a templom előtti téren lesz a Klotild díj átadása, majd a templomban koncert, végül a plébánián kiállításmegnyitó, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Október 6-8 között a Páduai iskolában „Testünktől vágyainkig” hétvége lesz a 16–18 éves korosztály számára, ami a fiúkról, lányokról, párkapcsolatról és Istenről fog szólni. Részletek a listára küldött emailben.

Október 7-én, szombaton 9 és 14 óra között tartjuk a szokásos zarándoklatunkat Péliföldszentkeresztre. Jelentkezni Szabolcs atyánál lehet.

Október 28-án, szombaton, buszos zarándoklatot szervezünk a Felvidékre: Zselíz, Garamszentbenedek és Zólyom megtekintésével. A zarándoklatot Szabolcs atya és Medgyesy Norbert vezeti. Indulás reggel 7-kor, tervezett érkezés 21 órára. Az út költsége 2000 Ft/fő. Jelentkezni az űrlap kitöltésével tudtok.

Imaszándék: a családokért