Évközi 27. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 2,18-24)

Az első ember teremtése után így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”

Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.

Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett.” Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 2,9-11)

Testvéreim!

Annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.

Illett ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és aki által minden lett – mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre –, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 10,2-16)

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”

Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • A Klotildligeten ministrálásra jelentkezőket a 9-es mise után várjuk a sekrestyébe, a szüleiket pedig egy rövid tájékoztató erejéig az első közösségi teremben.
 • Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • Kedden délután tartjuk a Prohászka Imaszövetség imaóráját
  • a Nagyboldogasszony Házban, amin csak Szabolcs atya és a szervező vesznek részt a ház lakóival a ház jelenlegi szabályozása miatt,
  • az Egyházközségi Nővéreknél, a Mátyás király u 38-ban, 17 órai kezdettel Németh Béla vezetésével.
 • Csütörtökön, elsőcsütörtök, 20:30-tól szentségimádást tartunk Pilisjászfalun.
 • Jövő szombaton 9 órás kezdéssel Pilisjászfalun kert és kápolnarendezési napot tartunk.
 • Jövő szombaton az előesti szentmise szlovák szentmise (ének és Miatyánk) lesz.
 • Október 16-án, két hét múlva tartjuk a hagyományos piliscsabai péliföldszentkereszti zarándoklatot, a zarándoklatra feliratkozni sekrestyében lehet.
 • Többetek megkerésésre új fiatal házasközösséget indítunk, a közösségbe jelentkezni Szabolcs atyánál tudtok.
 • A klotildligeti plébánián néhány éve indult irodalomterápiás nyitott csoport idén „Táguló horizont” címmel folytatódik havi egy alkalommal, melynek célja, hogy irodalmi szövegek segítségével életünk kérdéseire fókuszáljunk. Érdeklődni Tüske-Hegedüs Andreánál tudtok.