Évközi 27. vasárnap

Olvasmány Habakuk próféta könyvéből (Hab 1,2-3;2,2-4)

Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál?

Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik.

Az Úr is megszólalt, és ezt mondta:

„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.

Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 1,6-8.13-14)

Szeretett Fiam!

Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 17,5-10)

Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”

Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.

Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?

Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap 16 órakol a klotildligeti templom előtt lesz a Klotild díj átadása, majd azt követően koncertet tartunk a templomban.
  • Október kezdődik, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával a rózsafüzért imádkozunk.
  • Kedden a 18 órás klotildligeti szentmisében, majd azt követően ott a templomban ünnepeljük meg Szent Ferenc tranzitusát
  • Pénteken, elsőpéntek, 19–22 óra között a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását (egyházadó), kérjük, hogy év végéig tegye meg. Ennek mértéke a Magyar Katolikus Egyház iránymutatása alapján az éves nettó jövedelem 0,5 %-a. Támogatásaitokat nagyon szépen köszönjük!
Imaszándék: a békéért