Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Olvasmány Sirák fiának könyvéből (Sir 24,23-31)

Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem.

Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.

Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye.

Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. 

Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél!

Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.

Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak.

Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.

Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal 4,4-7)

Testvéreim! 

Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.

Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”

Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 1,26-28)

Abban az időben:

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap is szeretettel várjuk a ministrálni vágyókat egy kis betanításra. Klotildligeten a templomban a 9-es szentmise, Piliscsabán a templomban a 11-es szentmise után lesz a próba.
  • Október lévén a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
  • Kedden 16 órától Székesfehérváron a Prohászka templomban konferencia, majd püspöki emlékmise lesz Prohászka Ottokár születésének évfordulóján.
  • Kedden 16:30-tól a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetségőszi imaóráját.
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézis lesz.
  • Szerdán 19 órától Klotildligeten a plébánián irodalomterápiát tartunk. Ez egy nyitott csoport, bárki csatlakozhat. Az újak számára: ez egy művészetterápiás módszer, ahol szépirodalmi szövegek segítségével életünk kérdéseire fókuszálunk. Az alkalmak minden hónap második szerdájának estéjén vannak.
  • A szombati szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Október 18-án Szentlélek szeminárium indul az Egyházközségi Nővéreknél. Ez egy kilenchetes lelkigyakorlat, heti egy találkozóval (szerdánként, este 6-tól ) és napi otthoni fél órás szentírásolvasással-imádsággal. A tájékoztató lap elolvasása alapján lehet jelentkezni. A tájékoztató kérhető a sekrestyében, vagy Marika nővértől. Jelentkezni október 13-án éjfélig lehetséges, Marika nővérnél. 
  • Klotildligeten a karitász csoport idén is megrendezi Erzsébet-napi vásárt. Kérjük, járuljatok hozzá a vásárhoz otthon feleslegessé vált, de még eladható ajándéktárgyakkal, háztartási eszközökkel, játékokkal. Ruhafélét, kazettákat nem kérünk. Könyveket is csak korlátozott számban, de megfelelő tartalommal hozzatok. Kérjük azt is, hogy az eladásra szánt tárgyak épek és tiszták legyenek. A játékok  használhatóak, a társasok teljesek legyenek. A felajánlott tárgyakat a közösségi terembe lehet betenni szentmisék előtt és után. A vásár bevételét a falubeli idős testvéreink megajándékozására fordítjuk.
Imaszándék: az egységért