Évközi 28. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 25,6-10a)

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.

Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.

Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze megpihen e hegyen.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 4,12-14.19-20)

Testvéreim!

Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 22,1-14)

Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:

A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Szerdán a tanítás előtt 7 órakor a Páduai iskola kápolnájában a missziós gyermekeink csatlakoznak az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. A missziósainkat és minden gyermeket szeretettel hívunk és várunk.
 • Pénteken Piliscsabán a 18 órakor a szentmise egyben szlovák mise is lesz.
 • Szombaton 15 órától 17 óráig nyugdíjas teaházat tartunk. Gyülekező: A piliscsabai templomnál, témája: rövid erdei séta, különböző témájú játék, kötetlen beszélgetés. Örömmel  fogadunk néhány süteményt illetve  gyümölcsöt. Minden „régi” és „új” nyugdíjas testvérünket szeretettel  várunk. Eső esetén filmvetítés Klotildligeten a plébánia közösségi termében.
 • Szombaton Piliscsabán 17 órakor bérmálás lesz a templomban. A 18 órás szentmise ezért elmarad. Imádkozzunk a bérmálkozóinkért.
 • Szombaton, 21-én, 20 órától 23 óráig az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Jövő vasárnap országos missziós gyűjtés lesz.
 • Novembertől a szombati előesti szentmisék Klotildligeten lesznek megtartva.
 • Október 18-án Szentlélek szeminárium indul az Egyházközségi Nővéreknél. Ez egy 9 hetes lelkigyakorlat, heti egy találkozóval (szerdánként, este 6-tól) és napi otthoni fél órás szentírásolvasással-imádsággal. A tájékoztató lap elolvasása alapján lehet jelentkezni. A tájékoztató kérhető a sekrestyében, vagy Marika nővértől. Jelentkezni október 13-án éjfélig lehetséges, Marika nővérnél. 
 • Klotildligeten a karitász csoport idén is megrendezi Erzsébet-napi vásárt. Kérjük, járuljatok hozzá a vásárhoz otthon feleslegessé vált, de még eladható ajándéktárgyakkal, háztartási eszközökkel, játékokkal. Ruhafélét, kazettákat nem kérünk. Könyveket is csak korlátozott számban, de megfelelő tartalommal hozzatok. Kérjük azt is, hogy az eladásra szánt tárgyak épek és tiszták legyenek. A játékok használhatóak, a társasok teljesek legyenek. A felajánlott tárgyakat a közösségi terembe lehet betenni szentmisék előtt és után. A vásár bevételét a falubeli idős testvéreink megajándékozására fordítjuk.
 • Megvannak a nyári táboraink időpontjai, így tudtok velük előre tervezni.
  • június 24–28 (hétfő–péntek): Hittanos ÉlményTábor Jézussal
  • július 3–7 (szerda–vasárnap): CSATA, azaz Családos Tábor
  • július 8–17 (hétfő–szerda): Cserkésztábor
  • augusztus 12–18 (hétfő–vasárnap): Regnumi nagytábor

Imaszándék: az egységért