Évközi 30. vasárnap

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 31,7-9)

Ezt mondja az Úr: „Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok: »Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát.« Íme, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm: a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek, fohászkodás közt vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyjává lettem Izraelnek, és Efraim az én elsőszülött fiam.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 5,1-6)

Testvéreim!

Minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. Így a népért is, és a saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „Fiam vagy te, ma szültelek téged.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 10,46-52)

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap országos missziós gyűjtést tartunk.
  • Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, ezért hétköznap a szentmisék helyett igeliturgiák lesznek.
  • Jövő hétfőn Mindenszentek ünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. 11 órakor Piliscsabán, 17 órakor Pilisjászfalun, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék.  Ezen a napon tartjuk 15 órakor a temetőben a hagyományos ökumenikus imádságot a halottainkért, és a 18 órás klotildligeti szentmise után pedig az altemplomban a közbenjárást az elhunytjainkért.  
  • Két hét múlva szombaton, november 6-án, 9 órás kezdéssel Klotildligeten templom és plébánia takarítást, kertrendezést tartunk. Ebéddel készülünk, kérjük, hogy ehhez hozzatok magatokkal étkészletet.
  • Novembertől, két hét múlva, a szombati 18 órás előesti szentmiséket már Klotildligeten tartjuk.
  • A november végén esedékes Erzsébet-napi vásárra kérünk, hogy hozzatok jó állapotú, tiszta, eladható ajándéktárgyakat, háztartási eszközöket, gyerekjátékokat, könyveket. Olyan tárgyakat várunk, amiket magatok is szívesen megvennétek. A vásár bevételét az idősek karácsonyi ajándékozására fordítjuk. Felajánlott tárgyak átvétele személyesen, a klotildligeti plébánián, a bejárattól jobbra eső terembe, misék utáni időben lehet. Csomagot átadás nélkül a plébánián otthagyni nem lehet!
  • Mind a klotildligeti, mind a Páduai iskola szülői kórusába tagokat toborzunk, főleg férfiakban van hiány. A klotildligeti kórusba Urbán Péternél, az iskolaiba Kassay Balázsnál tudtok jelentkezni.
  • Nyárra Szabolcs atya római zarándoklatot tervez, a listákra megírta az igényfelmérést, akik azokon nincsenek fönn, de szívesen jönnének, az igényüket nekem jelezzék szerda estig.