Évközi 30. vasárnap – Missziós vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 35,15b-17.20-22a)

Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt.

Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 4,6-8.16-18)

Szeretett Fiam!

Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.

Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét.

Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bűnül!

Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.

Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 18,9-14)

Abban az időben:

Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.

A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«

A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«

Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • A most vasárnap egyben missziós vasárnap, ezért országos gyűjtés van a missziók javára. 
  • Pénteken volt Boldog IV. Károly emléknapja, az ereklyéjének a jelenlétében mutatjuk be most vasárnap Klotildligeten a szentmiséket.
  • Ma 15 órára a klotildligeti plébániára várunk minden gyermeket, aki a már korábban meghirdetett Missziós Gyermekek Társaságának a tagja szeretne lenni, és ezáltal minden nem egy kis imával és áldozattal a többi gyermeknek segíteni.
  • Ma 18 órakor pedig a klotildligeti templomban a missziós munkacsoportunk szervezésében imaóráttartunk a missziós lelkületért, és a missziókért.
  • Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, de itt lesz köztünk Horváth József atya, így a hétköznapi szentmiséket ő fogja tartani.
  • Kedden 19 órakor a kloltildligeti plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • A szombat esti szentmise egyben a lelki adoptálós szentmise is lesz.
  • Novembertől a szombati 18 órás szentmisék átkerülnek a klotildligeti templomba, így november 5-én már Klotildligeten lesz a szombati szentmise.
  • November 12-én, szombaton tartjuk Klotildligeten az őszi kert, plébánia, és templomrendezést. Gyertek, tegyük együtt szebbé a környezetünket! Ebéddel készülünk, étkészletet kérünk hozzatok.
  • Ifjúsági gitáros-énekes csapatot szervezünk, aki szívesen csatlakozna, Nemes-Horváth Esztert keresse: n.h.eszter@gmail.com, +36 20 823-2886
Imaszándék: a békéért