Évközi 30. vasárnap

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 22,20-26)

Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.

Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek.

Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 1,5c-10)

Testvéreim!

Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Ahájában minden hívőnek példaképei lettetek. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 22,34-40)

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Szerdán Mindenszentek ünnepe lesz, parancsolt ünnep. 11 órakor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék. Ezen a napon tartjuk 15 órakor a temetőben a hagyományos ökumenikus imádságot a halottainkért. Klotildligeten a 18 órás szentmise után pedig az altemplomban a közbenjárást az elhunytjainkért.  
  • Mindenszentek napján, és annak nyolcadában teljes búcsú nyerhető az elhunyt lelkek számára, aminek a föltétele: a kegyelem állapota (ha ez nincs, akkor szentgyónás), áldozás, ima a Szentatya szándékára (Miatyánk és Hiszekegy), és temetőlágotatás.
  • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Novembertől a szombati előesti szentmisék Klotildligeten lesznek megtartva.
  • November 11-én, két hét múlva szombaton tartjuk Klotildligeten az őszi kert, plébánia, és templomrendezést. Gyertek, tegyük együtt szebbé a környezetünket! Ebéddel készülünk, étkészletet kérünk hozzatok.
  • Szent Rita imaközösség továbbra is minden pénteken összegyűlik közbenjáró imádságra mindazokért akik testi-lelki gyógyulásra vágynak ismerve vagy ismeretlenül. Továbbra is várjuk az imaszándékokat és buzdítjuk a híveket a csoporthoz való csatlakozásra – akár csak egy-egy alkalommal is. Az imádság helyszíne Klotildliget a templom hátsó kápolnája, időpontja pedig minden pénteken 18:45 (kb. 45 perc). Szeretettel hordozva betegeinket az első pénteki csabai szentmiséket az ezen csoportban összegyűjtött szándékokra mondatjuk. A szándékokkal vagy bármilyen információval kapcsolatban keressétek bátran Zugor Katit!
Imaszándék: a békéért