Évközi 31. vasárnap

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 6,2-6)

Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj.

Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és megsokasodsz a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 7,23-28)

Testvéreim!

A zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát. A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, míg az eskü szava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 12,28b-34)

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”

Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”

Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.”

Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőn Mindenszentek ünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. 11 órakor Piliscsabán, 17 órakor Pilisjászfalun, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék.  Ezen a napon tartjuk 15 órakor a temetőben a hagyományos ökumenikus imádságot a halottainkért, és a 18 órás klotildligeti szentmise után pedig az altemplomban a közbenjárást az elhunytjainkért.  
  • Kedden 20 órától a klotildligeti templomban regnumi szentségimádás lesz, amire mindenkit szeretettel hívnak.
  • Alakult egy imacsoport Jézus Szívének a tiszteletére, akik az elsőpéntek előtti csütörtökökön tartják 17:30-tól a klotildligeti templom kápolnájában az imaalkalmukat, utána szentmise, majd azt követően egy kis beszélgetésre lesz lehetőség. Most csütörtökön mindenkit szeretettel várnak.
  • Csütörtökön, elsőcsütörtök, 20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádás lesz.
  • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombaton 9 órás kezdéssel Klotildligeten templom és plébánia takarítást, kertrendezést tartunk. Ebéddel készülünk, kérjük, hogy ehhez hozzatok magatokkal étkészletet.
  • Szombattól, a szombati 18 órás előesti szentmiséket már Klotildligeten tartjuk.
  • A november végén esedékes Erzsébet vásárra kérünk, hogy hozzatok jó állapotú, tiszta, eladható ajándéktárgyakat, háztartási eszközöket, gyerekjátékokat, könyveket. Olyan tárgyakat várunk, amiket magatok is szívesen megvennétek. A vásár bevételét az idősek karácsonyi ajándékozására fordítjuk. Felajánlott tárgyak átvétele személyesen, a klotildligeti plébánián, a bejárattól jobbra eső terembe, misék utáni időben lehet. Csomagot átadás nélkül a plébánián otthagyni nem lehet!