Évközi 31. vasárnap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 11,22–12,2)

Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmatcsepp.

De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak.

Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna.

Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te létre nem hívtad volna?

De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó, életnek barátja. Milyen jó és kegyes mindenben a te szellemed, Uram!

Alig bünteted azokat, akik eltévednek; inted azokat, akik vétkeznek, és a szívükre beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva, higgyenek benned, Uram.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz 1,11–2,2)

Testvéreim!

Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.

Van még egy kérésünk, testvérek: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbön állna.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 19,1-10)

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.

Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«

Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.”

Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Kedden Mindenszentek ünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. 11 órakor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék.  Ezen a napon tartjuk 15 órakor a temetőben a hagyományos ökumenikus imádságot a halottainkért, és a 18 órás klotildligeti szentmise után pedig az altemplomban a közbenjárást az elhunytjainkért.  
  • Mindenszentek napján, és annak nyolcadában teljes búcsú nyerhető az elhunyt lelkek számára, aminek a föltétele: a kegyelem állapota (ha ez nincs, akkor szentgyónás), áldozás, ima a Szentatya szándékára (Miatyánk és Hiszekegy), és temető lágotatás.
  • Pénteken, első péntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombattól, november 5-től, a szombati 18 órás szentmisékklotildligeti templomban lesznek megtartva.
  • Két hét múlva szombaton, november 12-én, tartjuk Klotildligeten az őszi kert, plébánia és templomrendezést. Gyertek, tegyük együtt szebbé a környezetünket! Ebéddel készülünk, étkészletet kérünk hozzatok.

Imaszándék: a békéért