Évközi 32. vasárnap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 6,12-16)

A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük.

Ez az Isten igéje. 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 4,13-18)

Testvéreim!

Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 25,1-13)

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.

Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Nagyon köszönjük a segítségeteket a tegnapi, szombati, kert, plébánia és templomrendezési napon Klotildligeten!
  • Hétfőn 20 órakor a református templomban taizé imaest lesz.
  • Szerdán 19 órakor Klotildligeten a plébánián Vida-Baráth Márta, a Liget Segítőszolgálat keretében ingyenes előadást és beszélgetési lehetőséget tart a családi életünk veszteségeiről. Ez egy kétalkalmas program lesz, a mostani első alkalom témája: a családi életciklusokról és veszteségeikről fog szólni.
  • A pénteki szentmise egyben szlovák mise is lesz.
  • A szombati szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Jövő szombaton és vasárnap a szentmisék után Klotildligeten a plébánián Erzsébetnapi-vásárt tartunk. A bevételt karácsonykor a rászorulók javára fogjuk fordítani.
  • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a karitász javára.
  • November 25-én, szombaton, Klotildligeten a plébánián lesz a nyitott ferences képzési sorozat következő alkalma. A nap témája: Szent Ferenc és a próféták, előadó és beszélgetőtárs: Fr. Szpisják Péter Pál OFMCap. Részletek a listára küldött email-ben. 
  • Pilisjászfalun a pásztorjátékot idén a gyermekek fogják előadni, aki szeretne benne szerepelni, Frankovits Juditnál jelentkezzen.
  • Kérjük, hogy aki még idén nem rendezte az egyházi hozzájárulását, decemberig, de legkésőbb év végéig tegye meg, előre is nagyon köszönjük!
Imaszándék: a békéért