Évközi 33. vasárnap

Olvasmány Dániel próféta könyvéből (Dán 12,1-3)

A végső nagy napokról szól az Úr: Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 10,11-14.18)

Testvéreim!

Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 13,24-32)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Szombaton a 18 órás klotildligeti előesti szentmise egyben regnumi szentmise is lesz.
  • Szombaton 19 órától a klotildligeti templomban csatlakozunk a NEK-et követő világméretű hálaadó szentségimádáshoz, hogy együtt adjunk hálát az Eucharisztikus Kongresszus ajándékaiért.
  • Vasárnap országos gyűjtés lesz a karitász javára.
  • Vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz. Köszönjük a sok új ministráns szolgálatba állását a piliscsabai templomban, és köszönjük a sok új ministránsjelölt betanítását a klotildligeti templomban, akiknek az avatása vasárnap lesz a 9 órás klotildligeti szentmisében.
  • Vasárnap nálunk lesz Szent Perboyre ereklyéje, aki egy lazarista misszionárius volt, Wuhanban hirdette az evangéliumot és szenvedett vértanúságot, ezért a koronavírus kapcsán hozzá szoktak imádkozni. Jövő vasárnap a 9-es és a 19 órás szentmise között a klotildligeti templomba lesz kihelyezve az ereklyéje, lehet hozzá imádkozni.
  • Jövő hétvégén tartjuk az Erzsébetnapi vásárt a klotildligeti plébánián az egyes szentmisék után: szombaton a 18 órás, vasárnap a 9-es és a 19-est követően. A bevételt Karácsonykor a rászorulók javára fordítjuk.
  • November 27-én, szombaton 9 és 13 óra között a klotildligeti plébánián tartjuk az adventi lelki napunkat, amire Száraz László atya jön előadni. Jelentkezni Náray Szabó Mártonnál tudtok.
  • Életbeléptek a szigorúbb járványügyi rendelkezések, azaz a szentmiséken maszkban kell lenni, nincs szenteltvíz a szenteltvíztartóban, nincs kézfogás, áldozni kézben lehet, és a perselyezés a szentmisék végén van.