Krisztus a Mindenség Királya

Olvasmány Sámuel második könyvéből (2Sám 5,1-3)

Saul király halála után Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: „Íme, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál az, aki vezetted Izrael hadjáratait. Az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy fejedelme Izraelnek.”

Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 1,12-20)

Testvéreim!

Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban.

Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve.

Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.

Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 23,35-43)

Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.”

Gúnyt

űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták.

Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.”

Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.”

Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • A héten nálunk lesznek az Ifjú Lámpás missziós fiatal közösség, iskolákba és közösségekhez fognak menni, fogadjátok őket szeretettel, és ha valahova még meghívnátok őket, akkor azt Szabolcs atyának jelezzétek.
 • Ma országos gyűjtés van a karitász javára.
 • Köszöntjük az új ministránsokat, és köszönjük Orbán Andris ministránsvezetőnek és társaiknak a fölkészítést.
 • Hétfőn, november 21-én, 20 órától éjfélig az Egyházközségi nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Szombaton a 18 órás szentmise keretében a ferences világi rend tartja a fogadalommegújítását.
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapja, a szentmisék keretében megáldjuk az adventi koszorúkat.
 • Vasárnap 17 órakor a piliscsabai templomban tartjuk a városi adventi koncertet, amire szeretettel hívunk benneteket.
 • A héten kiküldtem az adventi-karácsonyi menetrendet a listákra, illetve kihelyeztük a hirdetőtáblára is.
 • Jövő hétfőtől kezdődnek a roraték, amik reggel 6 órakor lesznek megtartva, hétfőn (orgonás) és pénteken (népénekes) Piliscsabán, kedden (gitáros), szerdán (gyertyafényes) és csürtörtökön (népénekes) Klotildligeten. 
 • A piliscsabai roraték után nem lesznek agapék (a csabai plébánián történő kályhaépítés miatt), a klotildligeti roraték után viszont megtartjuk, amennyiben vannak, akik vállalják annak megtartását, erre jelentkezni a táblázatban, vagy Paczolay Balázsnál tudtok.
 • A hétköznapi esti misék ebben az időszakban nem lesznek megtartva.
 • Adventi vasárnapokon a 11 órás piliscsabai szentmisék után teázást tartunk a templom előtt, aki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, Takács Gábornak jelezze.
 • A piliscsabai templomban is lehetőség van a szentmiséken az olvasmányok és a könyörgés felolvasására, akik szívesen vállalnának ilyen szolgálatot, kérem, hogy Tarsoly Sára ministránsvezetőnél jelentkezzenek.
 • December 10-én, szombaton, a ligeti plébánián adventi lelkigyakorlatot tartunk, amit Csépányi Gábor, esztergomi spirituális atya fog tartani, jelentkezni Náray-Szabó Marcinál tudtok.
 • A mostani hétvégén Erzsébet-napi vásárt tartunk a klotildligeti plébánia hátsó nagytermében a szentmisék után. A befolyt összeget a karitászunk a rászorulók javára fordítja karácsonykor.
Imaszándék: a békéért