Évközi 5. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 58,7-10)

Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!

Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Íme, itt vagyok!

Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 2,1-5)

Testvéreim!

Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.

Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 5,13-16)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most hétvégén, Szent Balázs püspökre emlékezve, Balázs-áldást részesülhetnek a hívek.
  • Kedden 16:30-kor a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség téli imaóráját hivatásokért, amire szeretettel hívjuk az Imaszövetség tagjait.
  • Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővéreknél taizé imaóra lesz.
  • Jövő hétvégén, a betegek világnapja alkalmából, a szentmiséket követően, a betegek kenetének felvételére lesz lehetőség. Aki szeretné megkapni, kérem, hogy lelkileg megfelelően készüljön föl rá.
Imaszándék: a békéért