Évközi 6. vasárnap 

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 17,5-8 )

Ezt mondja az Úr:

Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön.

Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 15,12.16-20)

Testvéreim!

Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás?

Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.

De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 6,17.20-26)

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről.

Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most hétvégén, a betegek világnapja alkalmából, a szentmiséket követően, a betegek kenetének felvételére van lehetőség, aki szeretné megkapni kérem, hogy a szentmise után jöjjön előre.
  • Hétfőn és kedden Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, ezeken a napokon a szentmisék helyett igeliturgiák lesznek.
  • Szerdán 20 órakor az Egyházközségi Nővéreknél, a házasság hete alkalmából, a taizé imaóra keretében, egy házaspár tanúságtételét hallgathatjátok meg.
  • Szombaton a regnumi szentmise külön lesz megtartva 18 órakor a piliscsabai templomban, Horváth István, regnumi házfőnök atya fogja tartani.
  • klotildligeti altemplom úrna és sírhelyeinek az ára emelkedet. A templom előtti kert, és kripta előtti tér idén megújul, aki szeretne úrna vagy sírhelyet váltani, az árakat és a megváltás módját a honlapunkon megtalálja.
  • Megvan a nyári családos táborunknak a CSATA-nak az időpontja: június 29. (szerda) – július 3. (vasárnap). A résztvenni szándékozók már ezek alapján tudják szervezni a nyarukat.