Évközi 7. vasárnap

Olvasmány Mózes harmadik könyvéből (Lev 19,1-2.17-18)

Az Úr így szólt Mózeshez:

„Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 3,16-23)

Testvéreim!

Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!

Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, továbbá:

Tárva az Úr előtt az ember gondolata,
csupa hiúság annak foglalata.

Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 5,38-48)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.

Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • nagyböjt idejére egy elmélyülési lehetőségre hívunk meg Benneteket. Eddig is sokan használtátok Klotildligeten a Szentségi kápolnát, ám az egyéni szentségimádásra szeretnénk most nagyobb lehetőséget biztosítani. A kápolna megszokott működése továbbra is megmarad, viszont nagyböjtben éjszaka is nyitva tartjuk majd a kápolnát, és lehetőség lesz a honlapon és emailen keresztül is feliratkozni a szentségőrzésre. A szentségimádás lehetőségének előmozdítására most vasárnap a 9-es szentmise után tanúságtételt és fórumot szervezünk a folyamatos szentségimádásról. Részletek a listára küldött e-mailben.
  • Szerdán hamvazószerda lesz, 7:40-kor a Páduai iskolában, 11 órakor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék, a szentmisék keretében hamvazkodást tartunk. Ezzel a nappal kezdetét veszi a nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap, azaz a 18 és 60 éves kor közötti hívek számára a hústilalom mellett, a háromszori étkezés és egyszeri jóllakás megengedett.
  • Nagyböjt péntekein, így már most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat. Nagyböjt péntekjein is hústilalom van az adott korosztály számára.
  • Szombaton Klotildligeten a plébánián tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat, amit Száraz László atya fog vezetni, jelentkezni Náray-Szabó Marcinál tudtok: mnaray@yahoo.com
  • A Klotildigeti Plébánia Szociális Munkacsoportja Nyugdíjas teaházat tart szombaton 15 órától 17 óra között Klotildligeten a Plébánia első közösségi termében, témája: beszélgetés, ismerkedés, társasjáték, sütibemutató receptmegosztással. Minden nyugdíjas testvérünket szeretettel várják. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36(30)3899753
  • A szombati szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Jövő hétvégén a szentmisék végén hamvazkodást tartunk.
  • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz az iskolák javára.
  • nagyböjti és húsvéti menetrendet: szentmisék, liturgiák, keresztutak, gyóntatások, kiküldöm a listákra, ott tudtok tájékozódni.
  • Két hét múlva szombaton Klotildligeten a plébánián, mindenki számára nyitott, 3 éves ferences képzési program indul (évi négy képzési nap). A mostani képzési napot: Fernando Ventura OFMCap atya fogja tartani, aki Portugáliából érkezik hozzánk. Témája: a teremtett világ tisztelete Szent Ferencnél, lelkisége a világ teremtése tükrében. Részletek a listára küldött emailben.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért