Évközi 8. vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 27,5-8)

Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje.

A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 15,54-58)

Testvéreim!

Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:

A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 6,39-45)

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?

Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.

Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap országos gyűjtés lesz az iskolák javára.
  • Kedden 20 órakor a klotildligeti templomban regnumi szentségimádást tartunk.
  • Szerdán hamvazószerda lesz, 11 órakor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten lesznek a szentmisék, a szentmisék keretében hamvazkodást tartunk. Ezzel a nappal kezdetét veszi a nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap, azaz a 18 és 60 éves kor közötti hívek számára a hústilalom mellett, a háromszori étkezés és egyszeri jóllakás megengedett. 
  • Csütörtökön, elsőcsütörtök, 20:30-kor jászfalun a kápolnában szentségimádást lesz. 
  • Nagyböjt péntekein, így már most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat. Nagyböjt péntekjein is hústilalom van az adott korosztály számára.
  • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombaton, március 5-én, 9 – 12:30 között, a klotildligeti plébánián Száraz László atya nagyböjti lelkigyakorlatot tart, jelentkezni Náray-Szabó Mártonnál tudtok.
  • Jövő hétvégén a szentmisék végén hamvazkodást tartunk.
  • Nagyböjti és húsvéti menetrend: a szentmisék, a liturgiák, a keresztutak és a gyóntatások rendjéről a honlapon és a levelzőlistákon tájékozódhattok.