Évvégi beszámoló – 2022

Pénzügyi beszámoló

PILISCSABA

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 1,9 millió Ft
 • perselybevétel: 4,8 millió Ft
 • Klotildliget hozzájárulása: 0,8 millió Ft
 • adományok: 0,5 millió Ft
 • egyéb bevétel: 1,3 millió Ft

Összesen: 9,3 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 2,9 millió Ft 
 • fenntartási költségek: 2,2 millió Ft
 • beruházások: 3,2 millió Ft
 • kölcsön visszafizetése: 3,5 millió Ft

Összesen: 11,8 millió Ft

 • Tavalyról áthoztunk 12,3 millió forintot (ebben benne van a 6 millió forint templomfelújítási gyűjtés).
 • Az egyházadóból származó bevételünk nem változott, a perselypénz nőt egy bő 0,5 millió forinttal.
 • Az egyházmegyének tartoztunk még 3,5 millió forinttal (plébánia felújítása), ezt idén visszafizettük.
 • Idén megvalósítottuk a plébánia födémszigetelését, új kéményt és egy három szobát fűtő kályhát építettünk.

KLOTILDLIGET
(PILISJÁSZFALUVAL EGYÜTT)

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 10,5 millió Ft
 • perselybevétel: 7,9 millió Ft
 • adományok: 4,8 millió Ft
 • sírhelyek eladása: 0,8 millió Ft
 • pályázatok: 1 millió Ft
 • egyéb: 3 millió Ft

Összesen: 28 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 8,5 millió Ft
 • fenntartási költségek: 4,7 millió Ft 
 • beruházások: 33,1 millió Ft
 • rendezvényeink: 0,4 millió Ft
 • piliscsabai plébániával közös költségek: 0,8 millió Ft
 • egyéb: 5,5 millió Ft

Összesen: 53 millió Ft

 • A bevételek és kiadások Pilisjászfaluval együtt értendők.
 • Az egyházadó 15%-a, a perselypénz 11%-a jött Pilisjászfaluról
 • Tavalyról áthoztunk 35,6 millió forintot (ebben benne van a 15 milliós Klotildligeti és 4,6 milliós Pilisjászfalui pályázat)
 • Tavalyhoz képest az egyházadó bevétele 2,1 millió forinttal, a perselypénz 1,8 millió forinttal nőtt.
 • A templom felújítása és a parkosítás a tavaly nyert 15 millió forintból és önerőből megvalósult.
 • A Piliscsabán tartózkodó háborús menekülteket és a kárpátaljaiak szükségleteit 2,4 millió forinttal támogattuk.

PILISJÁSZFALU

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 1 532 eFt
 • perselybevétel: 848 eFt
 • adományok: 220 eFt
 • egyéb: 163 eFt

Összesen: 2 763 eFt

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 412 eFt
 • beruházások: 1 126 eFt
 • fenntartási kiadások: 309 eFt
 • egyéb: 93 eFt

Összesen: 1 940 eFt

 • Tavalyihoz képest növekedett az egyházadó, és a perselybevétel.
 • A beruházási kiadás a térkövezés és a támfalburkolás, csatornabekötés kiadásait fedi, ami részben támogatásból részben önerőből valósult meg.

Összefoglalóan:

 • Magyarországon az államtól, az egyháztól és az egyházmegyétől nem kapunk sem fizetést, sem támogatást, csak akkor, ha pályázaton nyerünk, a magyarországi katolikus egyház koncepciója szerint a hívek tartják el a papjaikat, a segítőiket, a plébániákat és a templomokat. Idén is, a nehezedő anyagi helyzet miatt, az egyházmegye átvállalta a papok fizetésének terhét.
 • Nagyon köszönjük mindenki anyagi hozzájárulását, ugyanis két rendszeres anyagi bevételünk van: az egyházadó és a perselypénz, ebből állunk majdnem mindent: alkalmazotti fizetéseket, fenntartási, rendezvényi és beruházási költségeket.

Lelkipásztori beszámoló

PiliscsabaKlotildligetPilisjászfaluÖsszesen
keresztelő4729985
elsőáldozó2649075
esküvő84012
temetés38166*60
* Piliscsabán temetve
 • Tavalyhoz képest az keresztelők száma 18 %-al, az elsőáldozóké 41 %-al, a temetéseké 42 %-al nőtt.
 • Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szentségekhez vezet másokat.

Végezetül pedig: a számok csak számok, a sok lehet kevés, és a kevés lehet sok, ami számít: az az Istennek való önátadottság.

Szilágyi Szabolcs plébános