Hirdetéseink nagyböjt IV. vasárnapjára

  • Ettől a hétvégétől, a járványügyi szabályok betartását elősegítendő, minden második padot lezárunk.
  • Csütörtök Szabolcs atya online egyetemi előadáson lesz, így az esti szentmise helyett igeliturgiát tartunk.
  • Nagyböjt péntekein és vasárnapjain keresztutakat tartunk, a menetrend már ismert.
  • Jövő hétvégén tartjuk a lelki adoptálást, a klotildligeti 9-es szentmise esetében magában a szentmisében, a többi esetben, pedig az egyes szentmisék után lesz erre lehetőség. Ha kérdésed van a lelki adoptálással kapcsolatban, akkor Varga Zsuzsit keresd.
  • Március 21-ig tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók javára a sekrestyéinkben.
  • CSATA, családos táborunk időpontja: augusztus 11-15.
  • piliscsaba bencés diákok szorosabb együttműködését előmozdító helyi szervezetbe lehet jelentkezni a bdszcsaba@gmail.com email címen, vagy a 06-26-375-095 telefonszámon, a részletekkel Csíky Gábort keressétek.
  • ligeti templom ablaküvegei elkészültek, köszönetet mondok nektek az adományaitokért, és a takarításban nyújtott segítségetekért, név szerint köszönöm Horváthné Varga Erikának és Kiss Antalnak a pályázatban nyújtott segítséget, és kiemeleten köszönöm Fárizs Péternek, hogy az egész projektet összefogta, koordinálta, és levezette.
  • Köszönjük azokat az átutalt perselypénzösszegeket, amit azok küldenek, akik ebben az időszakban online módon kapcsolódnak be a szentmisékben; a többi online követőtől is ezt kérjük, köszönjük! Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mind a csabai, mind a ligeti plébániának van alapítványa, amik tudnak 1%-ot fogadni, és amit a közösségeink és épületeink javára tudunk fordítani. Így aki szeretné, az alapítvány javára is megteheti az 1%-a fölajánlását.