Hirdetéseink Urunk mennybemenetele ünnepére

  • Most vasárnap 12-kor a piliscsabai templomban, egy külön szentmise keretében tartjuk a második elsőáldozást.
  • Májusban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát imádkozunk.
  • Csütörtökön és pénteken Szabolcs atya egyetemen lesz, így ezeken a napokon a szentmisék helyett igeliturgiát tartunk.
  • Az Magyar Katolikus Püspöki Kar hétfőtől visszavonja a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelessége alóli felmentést. Szeretettel várunk vissza a szentmisére mindenkit, azonban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így akik számára élethelyzetük miatt lehetetlen a szentmisén való részvétel, máshogyan szenteljék meg az Úr napját, illetve átutalva rendezzék a perselypénzt.
  • Kedden a déli harangszó a Kossuth Rádióban a piliscsabai templomból szól, előtte pár percben pedig Piliscsabáról, és a templomról lesz szó.