Hirdetéseink virágvasárnapra

  • Nagyhétfőtől nagyszombatig – szerda kivételével – Szabolcs atya minden nap gyóntat. László atya is nagycsütörtökön. Jelentkezni a honlapon keresztül tudtok a megszokott módon.
  • Nagyhétfőn és nagykedden a szokásos miserend lesz.
  • Nagycsütörtökön 16:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 18:30‑kor Pilisjászfalun lesznek a szertartások.
  • Nagypénteken 16:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 18:30‑kor Pilisjászfalun lesznek a szertartások. Mindhárom templomban 15 órakor keresztutakat tartunk.
  • Nagyszombaton 16 órakor Piliscsabán, 17:30-kor Klotildligeten, 18 órakor Pilisjászfalun lesznek a szertartások.
  • szertartásokat Piliscsabán és Pilisjászfalun Száraz László atya tartja, Klotildligeten Szabolcs atya.
  • Az itt jelzett szertartásokon kívül minden más elmarad, ezen felül – az egyházi rendelkezéseket követve – nagycsütörtökön elmarad a lábmosás, nagypénteken a kereszthódolat, nagyszombaton pedig a föltámadási körmenet. A klotildligeti szertartásokat közvetítjük.
  • Húsvétvasárnap vasárnapi miserend lesz.
  • Húsvéthétfőn 11 órakor Piliscsabán tartunk szentmisét.