Húsvét 4. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 13,14.43-52)

Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a pizidiai Antiochiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába, és leültek.

Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében.

A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irigység fogta el őket, s rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meghazudtolni.

De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát. De mert visszautasítottátok és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: »A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.«

Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken.

A zsidók azonban felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről.

Ők – bizonyságul ellenük – lerázták lábukról a port, és Ikóniumba mentek. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Jelenések könyvéből (Jel 7,9.14b-17)

Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal.

Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta: „Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.

Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség.

Mert a Bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 10,27-30)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből.

Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap egyházmegyei gyűjtés van.
  • Most hétvégén van a testületi és kápolnaszéki tagoknak a jelölései, kérem azokat, akik jelölhetnek, hogy az elmondott és a listára küldött szempontok alapján gondolja végig, hogy kiket szeretne jelölni. Jövő hétvégén már a jelölésüket elfogadókra lehet szavazni.
  • Pénteken 20 órakor a klotildligeti templomban taizéi imaóra lesz.
  • Szombaton 9 órás kezdéssel klotildligeten közösségi napot tartunk. Gyermekek számára játékokkal, felnőttek számára előadásokkal készülünk, meghívott előadónk Lackfi János költő lesz. A napunk témája az Eucharisztikus Kongresszus, készülünk ebéddel, fagyival, borkostolóval, könyvbemutatóval is. Gyertek, és készüljetek a saját Kongresszussal kapcsolatos élményeitekkel, a NEK-es önkénteseket pedig arra kérjük, hogy a pólójukban jöjjenek!
  • Szombaton az előesti szentmise (ami már a piliscsabai templomban lesz) egyben szlovák mise is lesz.
  • Szombaton 17 órakor Érd-Óvárosban Bogner mise lesz.
  • Két hét múlva hétvégén a pilisszentinváni plébánián test teológiája (házasságról és szexulitásról katoliksan, érhetően, élhetően) hétvége lesz a fiatalok számára, részletek a listára küldött emailban.
  • A héten elkészült a pilisjászfalui kápolna körüli terület rendezése, ezt pályázati pénzből (4,6 millió forint) és önerőből (1,5 millió forint) valósítottuk meg. Köszönöm sokatak sok munkáját, kiemelten Pomeisl Imre projektvezetői munkáját!
  • klotildligeti hátsó kápolnát átalakítás és felújítás miatt 2 hónapra bezárjuk, így azt most egy ideig nem tudjátok használni. A jó idő is megérkezett, így a közösségi teremben a misék kivetítését szüneteltetjük.