Húsvét 4. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,14a.36-41)

Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt:

„Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” Péter azt felelte: „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk, Istenünk hívja őket.” Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: „Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!”

Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 2,20b-25)

Szeretteim!

Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok: „Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.”

Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához. 

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 10,1-10)

Abban az időben így szólt Jézus:

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”

Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.

Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Májusban, hétfőtől kezdve, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát imádkozunk.
  • Kedden 16:30-kor a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség tavaszi imaóráját hivatásokért.
  • Pénteken, első péntek, 19–22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombattól kezdve a szombati 18-as szentmisék már Piliscsabán a templomban lesznek megtartva.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten a plébánián a Missziós Gyermekek Társasága a 9-es szentmise után jótékonysági zsibvásárt tart. A befolyt összeget a nemrég árván maradt két fiatal testvérpár és édesapjuk javára ajánljuk föl.
  • Két hét múlva szombaton, május 13-án Klotildligeten a plébánián és templomkertben tartjuk a közösségi napunkat. Részletek a listára küldött emailben, és jövő héten a hirdetésekben.
  • A Piliscsabai Testület döntése értelmében, a Piliscsabai Plébánia területén is áttérünk a Magyar Katolikus Egyház gyakorlatára, azaz a korábbi gyakorlattal ellentétben (4000 ft/év) az éves nettó jövedelem 0,5%-át kérjük egyházi adóként befizetni. Azoktól (főleg az idősebb korosztályra gondolunk, akik a korábbi rendszert szokták meg), akiknek ez nem annyira megfogható, 6000 ft/fő/év egyházi hozzájárulást kérünk. Befizetni: átutalással (név, cím, „egyházi adó” feltüntetéssel): 10702143-49749706-51100005, Piliscsabán a szentmisék előtt vagy után a sekrestyében, vagy a hivatali órákban a plébánián lehet.

Imaszándék: a békéért.