Húsvét 5. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 14,21b-27)

Abban az időben Pál és Barnabás (útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd) visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába”. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek.

Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak, Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket.

Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Jelenések könyvéből (Jel 21,1-5a)

Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé.

Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony.

Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.”

Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 13,31-33a.34-35)

Abban az időben amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.

Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Ezen és a következ hétvégén van a szavazás a testületi és kápolnaszéki tagokra. Menete akövetkező: mindenki egy helyen és egy helyre szavazhat, oda ahová jelölt. A listára kiküldött, illetve az elhelyezett tabló segítségével válaszd ki, hogy kiket tartasz alkalmasnak erre a feladatra, és a szavazólapra írd föl őket. Testületek esetében maximum 10, kápolnaszék esetében maximum 3 személy nevezhető meg, kevesebbet lehet megnevezni.
  • Szombaton 16 órakor a csabai templomban tartjuk az első körös elsőáldozást, imádkozzunk értük.
  • Szombaton 20-tól éjfélig az Egyházközségi nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
  • A klotildligeti hátsó kápolnát átalakítás és felújítás miatt 2 hónapra bezárjuk, így azt most egy ideig nem tudjátok használni. A jó idő is megérkezett, így a közösségi teremben a misék kivetítését szüneteltetjük.
  • A háború áldozatainak megsegítésére összegyűjtött alapból a héten 120 ezer forinttal támogattunk a kárpátaljai rászorulókat.