Húsvét 6. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 8,5-8.14-17)

Abban az időben:

Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.

Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 3,15-18)

Szeretteim!

Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben!

Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.

Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a Lélek szerint életre kelt.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 14,15-21)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.

Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz.
  • Csütörtök egyben áldozócsütörtök, ami az Egyházmegyénk hagyományos szentségimádós napja. A szentségimádást Egyházmegyénkért Klotildligeten tartjuk 17 órától egészen a 18 órás szentmiséig.
  • A pénteki szentmise egyben szlovák mise is lesz.
  • Szombaton Piliscsabán 16 órakor külön szentmisében elsőáldozás lesz a piliscsabai hittanosoknak. Imádkozzunk az elsőáldozóinkért.
  • Szombaton Klotildligeten a plébánián lesz a Ferences Világi Rend nyitott képzése, melyre mindenkit szeretettel hívnak. A témája: Zsoltárok, a zsoltáros imádság Szent Ferencnél, Thomas Merton zsoltárszemlélete segítségével. Előadók: Fr. Bagyinszki Ágoston OFM és Fr. Gács Paszkál OFM. 18 órakor szentmisével zárul a képzés.
  • Jövő vasárnap 15 órától a Kisgulyára nyugdíjas „teaházat” szervez a ligeti plébánia szociális munkacsoportja. Az érintett korosztályt szeretettel várják beszélgetésre, sütögetésre, piknikezésre. Érdeklődni az alábbi telefonszámon  lehet: +36306180219.
  • A Piliscsabai Testület döntése értelmében, a Piliscsabai Plébánia területén is áttérünk a Magyar Katolikus Egyház gyakorlatára, azaz a korábbi gyakorlattal ellentétben (4000 ft/év) az éves nettó jövedelem 0,5%-át kérjük egyházi adóként befizetni. Azoktól (főleg az idősebb korosztályra gondolunk, akik a korábbi rendszert szokták meg), akiknek ez nem annyira megfogható, 6000 ft/fő/év egyházi hozzájárulást kérünk. Befizetni: átutalással (név, cím, „egyházi adó” feltüntetéssel): 10702143-49749706-51100005, Piliscsabán a szentmisék előtt vagy után a sekrestyében, vagy a hivatali órákban a plébánián lehet.
Imaszándék: a Szentlélek befogadásáért