Imaszeminárium

Szabolcs atya imaszemináriumot indított: havonta egy keddi alkalommal az esti szentmise után.

Hét imaformát tervez bemutatni, történeti, teológiai, lelkiségi és gyakorlati szempontból. Ebben a félévben három hagyományosat (zsolozsma, szentségimádás, rózsafüzér),  következő félévben pedig négy lelkiséghez kötöttet: belső ima (karmelita), szemlélődő (jezsuita), lectio divina (bencés), jézus-ima (ortodox).

Időpontok:

  • Zsolozsma – október 12. (kedd) 19 óra
  • Szentségimádás – november 9. (kedd) 19 óra
  • Rózsafüzér – december 7. (kedd) 19 óra
Zsolozsma

Az imaszeminárium első előadása az egyház hivatalos, rendszeres közösségi imádságát, a zsolozsmát mutatta be. Az előadás felvétele itt megtekinthető.

Szentségimádás