Imaszeminárium

Szabolcs atya imaszemináriumot indított: havonta egy keddi alkalommal az esti szentmise után.

Hét imaformát tervez bemutatni, történeti, teológiai, lelkiségi és gyakorlati szempontból. Ebben a félévben három hagyományosat (zsolozsma, szentségimádás, rózsafüzér),  következő félévben pedig négy lelkiséghez kötöttet: belső ima (karmelita), szemlélődő (jezsuita), lectio divina (bencés), Jézus-ima (ortodox).

Időpontok:

  • zsolozsma – október 12. (kedd) 19 óra
  • szentségimádás – november 9. (kedd) 19 óra
  • rózsafüzér – december 7. (kedd) 19 óra
  • belső ima (karmelita) – február 8. (kedd) 19 óra
  • szemlélődő ima (jezsuita) – március 8. (kedd) 19 óra
  • lectio divina (bencés) – április 5. (kedd) 19 óra
  • Jézus-ima (ortodox) – május 3. (kedd) 19 óra

Zsolozsma

Az imaszeminárium első előadása az egyház hivatalos, rendszeres közösségi imádságát, a zsolozsmát mutatta be. Az előadás felvétele itt megtekinthető.

Szentségimádás
Rózsafüzér
Belső ima (karmelita)
Szemlélődő ima (jezsuita)
Lectio divina (bencés)
Jézus-ima (ortodox)