Isteni Irgalmasság vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,42-47)

A jeruzsálemi hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Mindennap összegyűltek a templomban egy szívvel- lélekkel. A kenyeret házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 1,3-9)

Testvéreim!

Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon.

Örüljetek tehát, akkor is ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, – a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok ujjongani.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,19-31)

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Pénteken 20 órától éjfélig az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Szombaton 15 és 17 óra között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaházat tartunk. Témája: zene, vers, tánc, közösségi játék, palacsintázás. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Érdeklődni a +36 30 389 9753-as telefonszámon lehet.
  • Szombaton 20 órakor Klotildligeten a templomban regnumi szentmise lesz, amit Babos Áron atya tart.
  • Április 30-án, vasárnap, Ferenc pápa tart 9:30-kor szentmisét Budapesten a Kossuth téren. Erre hívunk minden katolikus hívőt. Az utazás mindenki maga oldja meg, ha valakinek nehézsége van, jelezze, megoldjuk. Amint pontosabb információ lesz az esetleges regisztrációról, jelezni fogom. Azon a napon a Klotildligeten a 9-es és Piliscsabán a 11-es szentmisék el fognak maradni, a másik három hétvégi szentmise meg lesz tartva.
  • Májustól a szombati 18-as szentmisék Piliscsabán a templomban lesznek megtartva.
  • Lehetőségünk van az 1+1 % felajánlására. Az 1% felajánlására a Magyar Katolikus Egyházat, a + 1%-ra a piliscsabai, vagy a klotildligeti plébánia alapítványát, illetve a Páduai Szent Antal iskola alapítványát ajánljuk. Az első 1%-ot azok is felajánlhatják, akik adómentesek.
Imaszándék: a békéért