Képviselőtestületi választás

Kedves Testvérek!

Örömmel írom Nektek a szavazás eredményét. A következő jelölteket választottátok.

A piliscsabai testületbe:

ifj. Áy Zoltán,
Bálint Odett,
Huber Ákos,
Kotriczné Zsuzsa,
Móczár Ferencné,
Müllner Tibor,
Priegl Gyöngyi,
Rábai Boglárka,
Rábai László,
Takács Gábor

A klotildligeti testületbe:

Beke Márton,
Cser András,
György-Deák Anna,
Horváthné Varga Erika,
Krasznai Gyöngyi,
Laza Zoltán,
Orbánné Szilágyi Éva,
Paczolay Balázs,
Papszt Miklós,
Török Dénes

A pilisjászfalui kápolnaszékbe:

Andorka Péter,
Frankovits Judit,
Vadász Dénes

A beiktatásuk a pünkösdi szentmiséken lesz, majd az alakuló ülések és az átadó-átvevő ülések következnek. Imádkozzatok Értünk.

Nagyon köszönjük a mindenféle vállalást, és a jelölésben és a szavazásban való aktív részvételt!

Imával, örömmel, szeretettel:
Szabolcs atya


Kedves Testvérek!

Tavasszal testületi választások lesznek az Egyházmegyénkben, így Piliscsabáncsabán és Klotildligeten is.

Buzdítok mindenkit, hogy gondolkozzon azon, hogy kiket szeretne majd jelölni, illetve ha jelölik, akkor vállalná-e.

Ez lesz a jövő, Ti vagytok a jövő!

Köszönettel:
Szabolcs atya

Menetrend és szempontrendszer
Választó:
 • 18 éves elmúlt
 • gyakorló katolikus: minden vasárnap jár szentmisére Piliscsabára vagy Klotildligetre vagy Pilisjászfalura
 • a fentiek közül egy helyre szavazhat, oda, ahová rendszeresen jár szentmisére
 • fizeti az egyháziadót

Jelölhető:
 • 18 és 70 életév között van (a plébános egyedi kivételt tehet)
 • piliscsabai vagy pilisjászfalui lakos – életvitelszerűen itt él
 • volt elsőáldozó, bérmálkozó, és rendezett a házassága
 • gyakorló katolikus: minden vasárnap jár szentmisére Piliscsabára vagy Klotildligetre vagy Pilisjászfalura
 • a fentiek közül ott választható, ahová rendszeresen jár szentmisére
 • fizeti az egyháziadót

Választható:
 • az adott munkacsoporttal járó feladatkört évközben betölti és megfelelő időt szán rá (missziós, szociális, liturgikus, közösségi, család, média, gondnoki, építési, gazdasági)
 • rendszeresen és aktívan résztvesz a testületi üléseken, amin beszámol az elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, és segíti az adott kérdésekben a döntéshozatalt
 • képes együttdolgozni a plébánossal, és a testületi tagokkal
 • nyitott a másik testülettel való együttmunkálkodásra
 • a megválasztott tagnak ezen kitételeknek a későbbiek során is meg kell felelnie, ha valamelyik fenti feltételnek nem felel meg, a testületi tagsága megszűnik

Felállás:
 • két testület lesz: a piliscsabai és a klotildligeti plébániáé
 • egy kápolnaszék lesz: a pilisjászfalui fíliáé
 • a testületekbe 10-10 tag választható
 • a kápolnaszékbe 3 tag választható
 • a legtöbb első 10-10 (testületek), illetve 3 (kápolnaszék) szavazatott kapott jelölt lesz testületi tag, de legalább 20 szavazatot el kell érni ahhoz, hogy valakit megválasztottnak lehessen tekinteni.
 • ha nincs elég jelölt, vagy ha nincs elég szavazattal rendelkező tag, akkor a plébános jelöli ki a hiányzó tagokat

Menetrend:
 • április 17: Húsvét, a húsvéti Szívügy erről szól
 • április 23-24: Beszélek a választásról
 • április 30-május 1 és május 7-8: jelölési hétvégék
  • misék után egy úrnába olvasható írással bedobja a temploma nevét és a jelöltek teljes nevét
 • május 9-13: felhívom az érvényesenen jelölteket (akik megfelelnek a jelölhetőség feltételeinek), hogy vállalják-e a jelöltséget
 • május 14-15 és május 21-22: szavazás
  • misék után egy úrnába olvasható írással bedobják a szavazólapot, maximum tíz (illetve három – pilisjászfalu) jelöltre lehet szavazni
 • május 23-27: szavazatszámlálás
  • három embert titoktartás alatt megszámolja a szavazatokat és eredményt közli a plébánossal
  • a plébános közli az eredményt a megválasztottakkal
 • május 28-29: eredményhirdetés
  • szóban, illetve a listákon 
  • templokban kifügesztve
 • június 5: Pünkösd, beiktatás
  • mise alatt elöl ülnek, és a mise keretében leteszik az esküt