Krisztus, a Mindenség Királya

Olvasmány Dániel próféta könyvéből (Dán 7,13-14)

Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Jelenések könyvéből (Jel 1,5-8)

Testvéreim!

Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 18,33b-37)

Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most szombaton 19 órától a klotildligeti templomban csatlakozunk a NEK-et követő világméretű hálaadó szentségimádáshoz, hogy együtt adjunk hálát az Eucharisztikus Kongresszus ajándékaiért.
 • Most vasárnap országos gyűjtés van a karitász javára.
 • Most vasárnap nálunk lesz Szent Perboyre ereklyéje, a koronavírus kapcsán hozzá szoktak imádkozni. Ma a 9-es és a 19 órás szentmise között a klotildligeti templomban lesz kihelyezve az ereklyéje, lehet hozzá imádkozni.
 • Most vasárnapi 9-es szentmise keretében volt az új ministáránsok beöltözése és a régebbiek avatása, köszöntjük az új ministránsokat, és köszönjük Orbán Andris ministránsvezetőnek a fölkészítést, és köszönet mindenkinek, aki a ruhák elkészítésében segített.
 • A mostani hétvégén tartjuk az Erzsébet-napi vásárt a klotildligeti plébánián az egyes szentmisék után: szombaton a 18 órás, vasárnap a 9-es és a 19-est követően. A bevételt Karácsonykor a rászorulók javára fordítjuk.
 • Kedden 19 órakor, pilisjászfalun a kápolnában Kápolnaszéket tartunk.
 • Szombaton a 18 órás klotildligeti szentmise keretében lesz a ferences világi rendiek fogadalomújítása, fogadalomtételük 30. évfordulóján.
 • Vasárnap a szentmisék előtt megáldjuk az adventi koszorúkat.
 • A piliscsabai templom pásztorjátékához gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket is keresünk; gyertek bátran, tegyük együtt szebbé a Karácsonyt. Jelentkezni Rábai Boginál tudtok.
 • Jövő hétfőtől kezdődnek a roraték, amik reggel 6 órakor lesznek megtartva, hétfőn és pénteken piliscsabán; kedden (gitáros), szerdán (gyertyafényes) és csürtörtökön klotildligeten. A roratékat követő agapék elmaradnak, és hétköznapi esti misék ebben az időszakban nincsenek.
 • Az adventi és karácsonyi menetrendet a listákra kiküldtem, a hirdetőtáblákra kitettük.
 • Kérjük, aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását, Karácsonyig tegye meg; aki pedig ebben a járványügyi helyzetben karantén, vagy egyéni megfonotolás alapján nem vesz részt a vasárnapi szentmiséken, kérjük, hogy a perselypénzt átutalással rendezze.