Képviselőtestület – meghosszabbítva

Pünkösd alkalmával fogadjátok szeretettel Fárizs Péter, a Klotildligeti Képviselőtestület világi elnökének beszámolóját!

Kedves Testvérek!

Még a januári, majd az azt követő két testületi ülésen megfogalmazódott bennünk, hogy a mandátumunk közeledő lejárta miatt, foglaljuk össze munkacsoportonként, mit is tettünk az elmúlt öt esztendőben? Fontos volt ez azért, hogy működésünk mérlegét megvonjunk illetve azért is, hogy a következő testületnek előkészítetten át tudjuk adni a már nem befejezhető feladatokat. S ez tisztán látszott, hogy bármennyire is szeretnénk, lesz amit félkészen marad az új testületre.

Ehhez képest, ahogy koronavírus életünk minden dimenziójába beleszólt, beleszólt a testületi munkába is. 2020. Pünkösdjén kellett volna az – előzetesen megválasztandó – Klotildligeti képviselőtestületnek az esküjét letenni. A járványügyi helyzet miatt azonban,  Spányi Antal püspök úr úgy rendelkezett, hogy az egyházmegye a plébániák képviselőtestületeinek és tagjainak kinevezését 2021. Pünkösdjéig meghosszabbítja.  

Nem is tudtuk talán először felfogni, hogy mit is jelent ez, de egyet biztosan: szolgálatunk, felelősségünk egy esztendővel tovább fog tartani. Ez lehetőség is, s így – ha már megadatott – szeretnénk minden megkezdett ügyünket befejezni és minden olyan feladatba belefogni, amelyet még a mandátumunk alatt be tudunk fejezni. Nézzük csak a legfontosabbakat, amelyek még előttünk vannak:

 • a 2021-es Eucharisztikus Konferenciára történő felkészülés
 • az új honlap és a járvány alatt kiforrott online eszközök felhasználása közösségünk formálásban és elérésében
 • a testületi, munkacsoporti működés újragondolása, megújítása  
 • az ólomüveg ablakok felújításának folytatása, befejezése
 • a keresztelő kút áthelyezése a templom bejáratától jobbra
 • a plébániai hátsó lakószobák közösségi térré történő átépítése
 • a padlás járófelületének kialakítása és ott raktár kialakítása
 • a kripta és a Szentségimádó kápolna előtt, a helyhez méltó, elcsendesedésre alkalmas park megterveztetése és kialakítása
 • további urnás temetkezési helyek terv szerinti megépítése
 • a plébánia faszerkezeteinek alapos felületi kezelése
 • a játszótér fából készült elemeinek megújítása és felületi kezelése
 • a plébánia épület játszótér felőli végének méltó befejezéséhez terv elkészítése

Valószínűleg még folytathatnám, de ez sem kevés. Törekvésünk minden esetre az lesz, hogy annyit vállaljunk amennyit egyházközségünk anyagi forrásai és a közösség tagjainak személyes részvétele lehetővé tesz.

Köszönjük eddigi, minket támogató segítségeteket, gondolataitokat és hálásan fogadjuk azokat az elkövetkező „ráadás” évben is!

Fárizs Péter – világi elnök