Nagyböjt 5. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 43,16-21)

Ezt mondja az Úr: aki egykor utat készített a tengeren át és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst: elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja:

„Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek! Nézzétek: én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Valóban, utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban.

Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 3,8-14)

Testvéreim!

Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.

Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.

Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 8,1-11)

Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.

Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”

„Senki, Uram” – felelte az asszony.

Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap országos gyűjtés lesz a szentföld javára.
 • Most vasárnap 17:30-as kezdéssel a klotildligeti templomban Sillye Jenő csapata fogja előadni a Keresztutat, utána pedig a 19 órás szentmisén ők játszanak majd. A Keresztutat Jenő szerezte, egy zenés, énekes, elmélkedős feldolgozásról van szó.
 • Kedden 19 órarkor a klotildligeti templomban tartom az imaszeminárium következő előadását, ami a bencés imamódról, a lectio divináról (Szentírás imádságos olvasása) fog szólni történelmi, teológiai, lelkiségi és gyarkorlati szempontból.
 • Kedden 20 órától regnumi szentségimádás lesz a klotildligeti hátsó kápolnában.
 • Csütörtök, elsőcsütörtök, 20:30-tól Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást tartunk.
 • Pénteken 17 órakor a kálváriánál tartjuk a közös keresztutunkat, aminek a végén a szentmise a kálvária kápolnájában lesz.
 • Pénteken 18 órakor jótékonysági koncert lesz a Páduai iskolában.
 • Szombaton tartjuk a tavaszi kert, plébánia és templom takarítási és rendezési napunkat. 8:30-kor kezdünk közös reggelivel, 12-ig tartanak a munkák, majd közös ebéddel zárjuk az együttlétünket. Gyertek, és tegyük együtt szebbé ahol megéljük a hitünket! Étkészletet kérlek hozzatok magatokkal.
 • Szombaton 17 órakor regnumi szentmise lesz a piliscsabai templomban, amit egy vendég atya fog tartani.
 • Jövő vasárnap Virágvasárnap, a délelőtti szentmiséket barkaszenteléssel kezdjük.
 • Péntektől Nagyszombatig (egy héten keresztül) keresztül minden nap több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk Száraz László atyával, hogy a húsvéti szentgyónásotokat el tudjátok végezni. A gyónásra feliratkozni a honlapon tudtok.
 • A CSATA-t, a családos táborunkat június 29–július 3 (szerda–vasárnap) között tartjuk Németkéren, jelentkezni a listára kiküldött adatlap segítségével tudtok.
 • A héten 200 ezer forint értékben küldünk élelmiszert és tisztálkodási szereket Ungvárra, az ottani katolikus karitász kérésére.