Ökumené Piliscsabán

Húsvét hétfőn elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a klotildligeti református templom irodájában. Bár a tüzet hamar sikerült megfékezni, a füst a templomtérbe is átterjedt, és jelentős összegbe kerül a helyreállítás. Festeni, takarítani kell és a villamos vezetékeket is újra kell szerelni. A gyülekezet anyagi támogatást kér, mert ebben az egyébként is nehéz időszakban váratlanul érte az újabb a kihívás. Ezt a helyzetet a ligeti katolikus hívek is átélték már egyszer, nyolcvan évvel ezelőtt – és a segítség nem is maradt el. 1939 nyarára készült el a klotildligeti református  templom. A templomépítés lelke és nagy támogatója Nagybaczoni Nagy Vilmos volt.

Katolikus temploma ekkor még nem volt Klotildligetnek. A hívek különböző szerzetesrendek kápolnáiba jártak szentmisére. 1937-ben jött létre a templomépítő bizottság, 1939-ben történt a templom helyének telekkönyvi bejegyzése, és 1941-ben megkezdődhetett az építkezés. Közben már kitört a II. világháború, ami sok szempontból nagyon megnehezítette a munka folytatását.

Félő volt, hogy az összegyűlt pénz elértéktelenedik, a sorozások miatt nem volt munkaerő a faluban, reménytelen volt az építőanyagok beszerzése is. 1942-ben meghalt az építést vezető Müllner Mátyás.

Az építkezés folytatásáról már szinte le kellett mondani. Ekkor az építési bizottság elnöke megkérte a Klotildligeten élő Nagybaczoni Nagy Vilmos hadügyminisztert, hogy a meghalt Müllner Mátyás fiait, György kőművesmestert és József ácsmestert, akiket még nem indítottak el a frontra, hívja haza. És megkérte Szombathelyi Ferenc vezérkari főnököt, hogy szabadítson fel annyi építőanyagot, amennyivel a templom építését folytatni tudják.

Nem lehetünk elég hálásak ennek a két, mélyen hívő református embernek, hogy az ügyet felvállalták és így – nagyban nekik köszönhetően – megépülhetett a ligeti katolikus templom. Ez bizonyítja, hogy az ökumené az igaz emberek szívében mindig is létezett. 

Az ökumené kapcsán meg kell emlékeznünk Tóth Tamás református tiszteletes és Zsolnay Béla atya egymás iránti mély tiszteletéről és példa értékű  barátságáról. Egymást támogatva segítették a helyi rászorulókat vallási hovatartozásra tekintet nélkül. Az ő szellemükben folytatta a munkát, ameddig ereje engedte, Tóth Tamásné Ilike néni.

Az ökumené megélésének is egy jó lehetősége a mostani gyűjtéshez való csatlakozás. A református gyülekezetnek 15 millió forintra van szüksége, amiből fedeznék a villamos vezetékek felújítását, a villanyszerelést, a füstjelző berendezés kiépítését, fűtés korszerűsítést, mennyezeti faburkolat festését állványozással, és elektronikai berendezések beszerzését.

Az adományokat a következő számlaszámra lehet utalni:
Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
10702143-47064508-51100005
Közlemény: Adomány templom tűzkár

Farkas Márta