Pünkösdvasárnap

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,1-11)

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.

Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 12,3b-7.12-13)

Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,19-23)

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézis lesz.
 • Kedden 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Csütörtökön 19 órakor Klotildligeten a templomban az Alphásaink tartanak közbenjáró imaestet, amire szeretettel hívnak bennünket.
 • Pénteken a szentmise helyett igeliturgia lesz.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Szombaton, május 25-én, Klotildligeten tartjuk a közösségi napunkat, egész napos programsorozattal készülünk, amire szeretettel hívunk mindenkit. 8:30-kor reggelivel kezdünk, részletek a listára küldött emailban.
 • Szombaton 16 órakor Piliscsabán a templomban lesz elsőáldozás, imádkozzunk értük.
 • Szombaton a 18 órakor Piliscsabán a szentmisében az ifi gitárosaink adják a zenei szolgálatot.
 • Jövő vasárnap egyházmegyei zarándoklat lesz Máriaremetére, részletek az egyházmegye honlapján.
 • Jövő vasárnap 15 és 17:30 között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaház lesz.
 • Nyáron, június 3 és 7. között Németkéren tartjuk a X. jubileumi Családos Táborunkat, azaz a CsaTá-t, amire szeretettel hívjuk a családokat. Aki szeretne jönni, kérjük, hogy ezen az űrlapon jelentkezzen, ezzel is megkönnyítve a szervezést. Köszönjük!
 • Pünkösdvasárnaptól kezdve, arra hívlak Benneteket, hogy tegyünk közösen a háború megszűnéséért és a békéért.
  • minden hétvégi szentmise végén közösen elimádkozzuk az Egység imáját;
  • minden szerdán 18 órakor rózafüzért imádkozunk az Egyházközségi Nővérek kertjében lévő Mária szobornál,
  • első-szombatokon a szentmise után 19 órakor a csabai templomban elimádkozzuk a rózsafüzért;
  • a pénteki napokon egyénileg ugyanakkor lélekben közösen, vállaljunk böjtöt a békéért.
Imaszándék: a Szentlélek eljöveteléért