Szent Páter Pió Ferences Világi Rend

Október 4-én a Ferencek ünneplik névnapjukat.

Ezt a nevet ugyan manapság ritkán kapják az újszülöttek, de nagyapáink idejében a leggyakoribb nevek közé tartozott. Nem véletlenül, hiszen akkoriban nem a világi sztárokról nevezték el a gyermekeket, hanem az Egyház neves szentjeiről. S Assisi Szent Ferenc talán még ma is a legnépszerűbb szentek közé tartozik – nem véletlenül választotta Ferenc pápa is az ő nevét magának. És hogy miért pont október 4-én van a Ferencek névnapja? Azért, mert Szent Ferenc ezen a napon, 1226. október 4-én költözött át e világból a mennyei hazába. Ez a nap, a ferences rendek legnagyobb ünnepe, Szent Ferenc tranzitusa.

Szent Ferenc atyánk életében három rendet is alapított. Az első, amelyben maga is élt, a Kisebb Testvérek Rendje (OFM), a második a Szent Kláráról elnevezett Klarissza Rend (OMSC), és a harmadik, a világiakból álló Ferences Világi Rend (OFS, magyarul FVR). 1996 óta Piliscsabán is működik egy ilyen közösség, amely Szent Páter Pió nevét viseli. Jelenleg 29 főből áll, de nem minden tagja él Piliscsabán. Egy házaspár például Finnországból, az internet adta lehetőségeken keresztül kapcsolódik a közösséghez. A tagok többsége azonban piliscsabai. Itt éljük mindennapjainkat, jelen vagyunk az egyházközségben: óvodában, iskolában, az Egyházközségi Képviselőtestületben, a Karitászban, a templomi énekkarban és más imaközösségekben is. 

És hogy miért lettünk ferences világi rendiek, és miben különbözünk az egyházközségben müködő számos más közösségtől? Az összetartozás örömében, egymás segítésében, a közös programok szervezésében, együtt imádkozásokban ugyanazokat az ajándékokat kapjuk egymástól, mint bármely más templomi közösség. A különbség az, hogy mi egy világmeretű szervezet sejtje vagyunk. Három-négy évi ismerkedés és képzés után életre szóló ígéretet teszünk az evangéliumi életre, a Ferences Világi Rend regulája szerint.

Ebből kifolyólag ezután már nem cserélhetjük le a közösségünket másikra, hanem, mint a házasságban, jóban-rosszban kitartunk egymás mellett, és akármilyen nehézségek is adódnak, egymást segítve, együtt próbálunk haladni a ferences úton. Ehhez segítséget is kapunk a ferences szerzetesektől. Minden közösségnek van egy ferences asszistense, aki rendszeres jelenlétével segít a lelkiségünk megélésében. 

Közösségünk bárki számára nyitott, akit megérintett Szent Ferenc életpéldája, de 

„csak az jöjjön, aki bírja,
aki tudja, hogy végigcsinálja,
csak az jöjjön, csak az jöjjön!”

(LGT)

Laza Zoltán (Ferences Világi rend)