Szentháromság vasárnap

Olvasmány a Példabeszédek könyvéből (Péld 8,22-31)

Így beszél az isteni Bölcsesség:

Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem.

Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színének körét megvonta, amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; amikor kijelölte a tenger határát – és a vizek nem csaptak ki –, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 5,1-5)

Testvéreim!

Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.

De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 16,12-15)

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetések
  • Csütörtökön a klotildligeti 18-as szentmise 17:30-kor fog kezdődni, ami egyben a Szent László óvodások Te Deuma is lesz.
  • Nyári menetrend:
    • Jövő vasárnap lesz még esti 7-es mise Klotildligeten, utána szünetel, és augusztus 28-án indul újra.
    • A nyári szünetben a vasárnap 9-es mise alatti misekuckó is szünetel.
    • Két hétvégén és több hétköznap Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán. A hétvégi miséknél helyettesítés lesz, a hétköznapi szentmisék helyett pedig igeliturgia; az időpontok az aktuális vasárnapi hirdetésben lesznek pontosítva.
  • Jövő vasárnap úrnapja lesz. A klotildligeti 9-es és a piliscsabai 11-es misék után úrnapi körmenetet tartunk. A klotildligeti úrnapi körmenetre kérjük hozzatok virágszirmokat, amiket úrnapjáig a sekrestyében tudtok elhelyezni. Köszönjük!