Szentháromság vasárnap

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 4,32-34.39-40)

Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, – és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8,14-17)

Testvéreim! Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: „Abba, Atya!”

A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 28,16-20)

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben.
 • A kedden, május 28-án, Klotildligeten a szentmise a lelki adoptálók szentmiséje lesz, amit a családok megerősödéséért is fölajánlunk.
 • Szombaton Pilisjászfalun kápolna és kertrendezési napot tartunk, ebéddel készülünk. Részletek a listán.
 • Jövő vasárnap úrnapja, a délelőtti szentmisék végén ünnepi körmenetet tartunk.
 • Arra hívlak Benneteket, hogy tegyünk közösen a háború megszűnéséért és a békéért.
  • minden hétvégi szentmise végén közösen elimádkozzuk az Egység imáját;
  • minden szerdán 18 órakor rózafüzért imádkozunk az Egyházközségi Nővérek kertjében lévő Mária szobornál,
  • első-szombatokon a szentmise után 19 órakor Piliscsabán a templomban elimádkozzuk a rózsafüzért;
  • a pénteki napokon egyénileg ugyanakkor lélekben közösen, vállaljunk böjtöt a békéért.
 • Pünkösdre elkészítettük a Szívügy ünnepi számát ajándékképpen. A templom bejártánál találjátok, fogadjátok szeretettel.
Imaszándék: a békéért