„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre” ApCsel2,1-3.
„Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” ApCsel1,8

A bérmálás szentsége a nagykorúság szentsége. Megerősíti a keresztséget, és támogat abban, hogy az Egyház felnőtt tagjává váljunk. Ezért általában a felnőttkor küszöbén nyújtja az Egyház. A felelősségvállalás megtanulása fontos feladat. A felnövő ember már nem mindent szüleitől vár el, hanem a saját lábára áll, sőt másokra is gondot visel. Isten Lelke erre hív és ebben erősít meg a bérmálás által. A bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékait, melyek által közelebb kerülhetünk Krisztushoz és az Egyházhoz is. Segít bennünket, hogy megtaláljuk az Egyházban a saját hivatásunkat és támogat abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szavakkal és tettekkel, nem hívő embertársaink előtt is. A bérmálásra úgy tudunk felkészülni, ha megismerjük hitünk tanításait és életvitelünket próbáljuk az evangélium tanítása szerint alakítani. A bérmálkozó bérmaszülőt választ, aki lehet minden 16. évét betöltött, megbérmált, egyházilag rendezetten élő személy.
Bérmálási felkészítőről szívesen adunk tájékoztatást a plébánián.

IMG_5093
IMG_5081

1951/1965-től 1997-ig Zsolnay Béla címzetes apát, nyugdíjas plébánosként Pilisjászfalun folytatott lelkipásztori tevékenységet. 1997-től Nobilis Márió atya, 1998-tól Kucik József CM lazarista atya, 1999-től P. Kunay Viktor lazarista voltak plébánosaink. 2004-2007 közt Szőke Sándor CM atya, majd Michal Lipinski atya 2007-2010 közt volt plébánosunk. Őt követte Szabó Gyula atya, dr. Karaffa János atya, végül 2012-2016 között Száraz László atya volt a plébánosunk. 2016 óta Szilágyi Szabolcs atya a közösség lelki vezetője.

2014-re komoly társadalmi munkával, és több évi előkészület után sikerült felújítani a kápolna korábbi épületét. 2019-ig kisebb-nagyobb munkák révén folytatódott az épület külső-belső csinosítgatása. A helyére került a harangtorony, rendeződött az épület környezete is. 2019. őszén egy templomi kisorgonát szereztünk be, a liturgia színvonalának emelésére.

Az utóbbi évtizedekben egyre több sokgyermekes fiatal család költözött a faluba, nagyobb ünnepekkor rendesen megtelik a kis kápolna hívekkel. Kb. 15 éve alakult az „ős”Alpha, amelynek nyomdokain megszületett egy mindmáig működő közösség. Emellett Rózsafűzér-társulat, közbenjáró imakör, anyák imaköre is működik településünkön. A Kápolnás estek keretében évről évre kiemelkedő tudósokkal, művészekkel, lelki emberekkel találkozhatunk.

A közösség férfitagjai Húsvétkor együtt járnak locsolni, Karácsony és Újév közt regölni. Karácsonykor felváltva hol a gyerekek, hol a felnőttek betlehemest adnak elő. Külön említést érdemel a tragikus körülmények közt elhunyt Manninger Gábor kezdeményezésére állíttatott, s a hegyre vezető Keresztút.

IMG_5096