Szűz Mária, Isten anyja

Olvasmány Mózes negyedik könyvéből (Szám 6,22-27)

Így szólt az Úr Mózeshez:

„Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:

Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!

Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal 4,4-7)

Testvéreim!

Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.

Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”

Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 2,16-21)

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.

Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétköznapokon visszatér a megszokott hétköznapi miserend.
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Pénteken Vízkeresztnek a főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Piliscsabán 11 órakor, Klotildligeten 18 órakor lesznek a szentmisék.
  • Pénteken, elsőpént, 19–22 óra között a Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Az Aklihegyi Gimnáziumnak (Ukrajna, Kárpátalja, Piliscsaba testvértelepülése) adtuk a kárpátaljai háborús gyűjtésből megmaradt 330 000 Ft-ot, hogy inverteres akkumulátorok beszerzésével enyhíteni tudják az áramellátás elégtelensége miatti nehézségeket. És ezzel – legalábbis egyelőre – lezárjuk a háborúval kapcsolatos plébániai gyűjtést, köszönjük a nagylelkű adományokat!
  • Januártól a Mamaklub várja az új tagokat, jelentkezni Balog-Bartos Andreánál (andrea.bartos.official@gmail.com, +36 20 410-3110) lehet.
  • Megjelent a karácsonyi Szívügy, amit ajándékként készítettünk a számotokra, hátulra elhelyeztük, onnan családonként elvihető.
Imaszándék: az új évért